Libanon - Utdanning i områder med krig og konflikt

Utdanningsforbundet startet et prosjekt med Education Internationals medlemsorganisasjoner i Libanon i 2016. Årsaken var et ønske om å bidra til styrket utdanning for alle i landet, siden flyktningkrisen ytterligere har forverret utdanningssituasjonen i Libanon.

Libanesiske skoler er formelt åpne for syriske barn. På grunn av kapasitetsutfordringene dette medfører tilbyr ca. 350 skoler eget ettermiddagsskift. Allikevel går under halvparten av flyktningene på skole. I tillegg har mange libanesiske barn dårlige skoleforhold, noe som også gjelder mange av de palestinske flyktningene som bor i Libanon.

Libanon er et lite land, på størrelse med Rogaland fylke (10 500 km2), med ca. 4.5 millioner libanesere og ca. 1,5 millioner flyktninger og andre migranter. Landet har i dag den høyeste flyktningtettheten i verden. På oppfordring fra libanesiske myndigheter sluttet UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger) å registrere flyktninger fra Syria i mars 2015; det reelle tallet regnes likevel å være ca. halvannen million flyktninger og migranter i Libanon.

Overordnede målsettinger

Målsettingen med dette prosjektet er å styrke lærerfagforeningenes posisjon og deltagelse i den offentlige debatten, slik at de blir viktige medaktører for myndighetenes løsninger på de enorme utdanningsutfordringene. I prosjektavtalen for årene 2017-2019 var det tillitsvalgsopplæring og kompetanseheving innen ulike former for sosial dialog som ble prioritert.

For å finne gode løsninger må lærerfagforeningene bli inkludert i myndighetenes diskusjoner om utdanningsspørsmål, siden lærere har en unik tilgang til konkrete erfaringer med hvordan utdanningssituasjoner arter seg.

Resultater

På grunn av omfattende politiske utfordringer internt i Libanon har prosjektet ikke hatt mulighet til å følge progresjonsplanen som ble bestemt i 2016. På grunn av dette er målsettingen å implementere ferdig planlagte tillitsvalgtskoleringer, og deretter evaluere prosjektet før et eventuelt forlenget samarbeid.

Ressurshefte om Utdanningsforbundets utviklingsprosjekter med andre lærerfagforeninger

Kontaktperson

Avbildet: Ole Otterstad
Ole Otterstad

Seniorrådgiver