EI Asia-konferansen: - Rekruttering av unge blir svært viktig for utdanningssektoren og fagbevegelsen

Å inkludere flere unge er helt grunnleggende for å kunne fornye og forsterke lærerfagforeningene, betonet tre av deltagerne på Education International Asias regionale konferanse i Kambodsja i oktober.

– Unge tar med seg idealisme, energi, talent og nye måter å tenke på. Derfor blir rekruttering av unge viktig både for utdanningssektoren og fagbevegelsen framover, sier Ruby Ann Bernando fra Alliance of Concerned Teachers Philippines.

Hun var en av deltagerne under Education International Asia sin regionale konferanse i Kambodsja 18.-20. oktober, der det ble arrangert et eget formøte om unge i fagbevegelsen.  

Stort behov for fornyelse

Education International-kongressen (EI) i 2019 vedtok å arbeide for å rekruttere flere unge både til lærerorganisasjonene og til læreryrket. Dette er en prioritering som også Utdanningsforbundet har vedtatt å støtte opp om.  

Under formøtet om unge i fagbevegelsen ble det pekt på flere utfordringer: En av de viktigste var unges manglende kjennskap til lærerfagforeningenes arbeid og samfunnsrolle. Fagbevegelsen blir sett på som utdatert blant en del unge. Det finnes også hindringer innad i fagbevegelsen som fører til at unge i mindre grad føler seg hjemme.

For eksempel har enkelte organisasjoner vedtekter som forhindrer at man kan velges til sentrale posisjoner før man har innehatt et verv på lokalt nivå. I tillegg opplever mange unge at det er en del uformelle barrierer.

- Holdninger må endres

Den japanske lærerorganisasjonen Japans Teachers Union har etablert et eget program for unge kalt Tomo-Ken, som handler om å lære fra venner og å lære i fellesskap. Her diskuteres profesjon- og fagforeningsspørsmål.

– Vi må anerkjenne at unge lærere har behov for godt tilrettelagte aktiviteter som man kan bygge videre på, sier Megumi Shigeto i Japan Teachers' Union.

Ledere og andre som allerede er aktive i fagbevegelsen har også et stort ansvar for å for å inkludere unge, etablere gode arenaer og sørge for at organisasjonene oppleves som trygge for unge medlemmer. I en del organisasjoner kan det være nødvendig med endringer i vedtektene, slik at unge i større grad blir prioritert.

– Holdninger må endres. Unge lærere kan også være ledere, men vi må bli gitt muligheten, sier Aukuso Uakesi i Samoa National Teachers' Association. 

Står overfor mange utfordringer

Det overordnede temaet for EI Asias regionale konferanse i år var: Hvordan kan lærere og fagforeninger ta en ledende rolle på veien mot en mer bærekraftig fremtid? Blant temaene som ble diskutert var likestilling, høyere utdanning og klimaendringer – i tillegg til unge i fagbevegelsen.

Les EIs artikkel om EI Asia-konferansen: Education unions on the move to rebuild in Asia-Pacific

EI har over 65 fagforeninger fra mer enn 30 land som medlemmer i verdens største og mest folkerike region. Regionen inkluderer en enorm variasjon, både kulturelt, politisk, økonomisk og sosialt.

Som motsvar til økt privatisering og kommersialisering av utdanning jobber regionen for å fremme gratis offentlig utdanning av høy kvalitet for alle. Lærermangel og manglende rekruttering til læreryrket er imidlertid en stor utfordring. Asia må rekruttere hele 10,8 millioner nye lærere i grunnskolen innen 2030.