Internasjonalt

Alt vi gjør har en internasjonal dimensjon

Vår globale stemme

Utdanningsforbundet er medlem av Education International (EI). EI er lærernes verdensorganisasjon og består av rundt 400 medlemsorganisasjoner som organiserer lærere og andre ansatte i utdanningssektoren. Disse organisasjonene representerer mer enn 30 millioner lærere. EI representerer profesjonens stemme globalt.

Utdanningsforbundet deltar på årets ILOs generalforsamling

Siste nytt internasjonalt

Les mer om vårt arbeid: