Internasjonalt

Alt vi gjør har en internasjonal dimensjon

- Den enkelte lærer kan gjøre en forskjell på den globale arena

Haldis Holst, visegeneralsekretær i EI

Vår globale stemme

Utdanningsforbundet er medlem av Education International (EI). EI er lærernes verdensorganisasjon og består av rundt 400 medlemsorganisasjoner som organiserer lærere og andre ansatte i utdanningssektoren. Disse organisasjonene representerer mer enn 30 millioner lærere. EI representerer profesjonens stemme globalt.

Utdanningsforbundet deltar på årets ILOs generalforsamling

Siste nytt internasjonalt

Les mer om vårt arbeid: