Internasjonalt

Utdanningsforbundets internasjonale arbeid og engasjement.

En hånd som holder en globus. Foto.

Fra lokalt til globalt

Utdanningsforbundet arbeider for å styrke den globale fagbevegelsen og synliggjøre sammenhenger mellom lokal, nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk.

30.07.2019

Ilustrasjonsfoto med oversikt over FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene

Høsten 2015 vedtok de 193 medlemslandene i De forente nasjoner (FN) nye bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

03.02.2017

Bildet viser hender som er flettet sammen i en slags vev

Våre utviklingssamarbeid

Fagbevegelsens grunnlag er solidaritet. Utdanningsforbundets utviklingssamarbeid er en del av den internasjonale solidariteten kollegaer imellom.

17.01.2017

Aktuelt internasjonalt

Les flere artikler her
Deltager på Geneveskolen utenfor lokalene til ILO i Geneve

Reisebrev fra Genèveskolen

Genèveskolen gir meg muligheten til å møte hele verdens arbeidsliv på FN-organet ILOs konferanse 3.-14. juni, sier Rebekka Østebrøt. Genèveskolen har deltakere fra alle de nordiske landene. I år er vi 27 deltakere fra forskjellige fagorganisasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland.

– Uforståelege kutt i utdanningsbistanden

Sidan Støre-regjeringa tok over, har det vore store kutt i bistandsbudsjettet for utdanning. Ein tredjedel av støtta er borte sidan 2021. Geir Røsvoll fryktar konsekvensane.

Publisert 29.05.2024