Klima og bærekraftig utvikling

Utdanningsforbundet skal, som en sentral samfunns- og utdanningspolitisk aktør, være en pådriver for å fremme utdanning for bærekraftig utvikling og jobbe for en rettferdig omstilling av samfunnet.

Debatthefte om klima og bærekraftig utvikling

Hvordan skal vi i Utdanningsforbundet jobbe med klima og bærekraftig utvikling? Målet med dette debattheftet er å gi en god bakgrunn og inspirasjon til å diskutere nettopp dette med andre medlemmer og tillitsvalgte.

Klima- og miljøtiltak på arbeidsplassen

Her finner du informasjon om hvordan du som tillitsvalgt kan bidra til å gjøre din arbeidsplass og din kommune mer klima- og miljøvennlig.

Utdanning for bærekraftig utvikling

Hvordan skal barnehager, skoler og lærerprofesjonen møte kravet om en bærekraftig utvikling?

Klimaprisen

Utdanningsforbundets årlige klimapris skal motivere til arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling i hele utdanningsløpet. Kanskje din arbeidsplass kan søke?

Rettferdig omstilling

Utdanningsforbundet mener at på veien mot nullutslippsamfunnet må alle sikres trygge og anstendige jobber. Omstilling må gjennom-føres på en solidarisk og rettferdig måte.

Klimaseminarer

Se opptak fra våre klimaseminarer.

Nyheter

Les mer
Bildet av et særpreget skolebygg i tre. Det er snøvær og to elever går fra skolen mot fotografen.

Vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris 2023

Nå er begge vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris for 2023 kåret. Vinnerne er Norheim skole på Karmøy i Rogaland og Drøbak Montessori ungdomsskole i Akershus.

Publisert 06.12.2023

To arbeidsfolk løfter på plass et solcellepanel på taket på en bygning som allerede har flere solcellepaneler på plass.

Store klimakutt i Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet sentralt har, fra 2017 og frem til i dag, senket sitt årlige energiforbruk med ca. 1 million kilowattimer. Det tilsvarer det årlige totale energiforbruket til 40 bolighus.

Publisert 25.10.2023

Bilde av Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet.

Konkret klimaarbeid koster

2022 ble året da det ekstraordinære dyttet alt annet i andre rekke i Utdanningsforbundet.

Publisert 13.01.2023