Klima og bærekraftig utvikling

Utdanningsforbundet skal, som en sentral samfunns- og utdanningspolitisk aktør, være en pådriver for å fremme utdanning for bærekraftig utvikling og jobbe for en rettferdig omstilling av samfunnet.

Klimaseminarer

Se opptak fra våre klimaseminarer.