Klima og bærekraftig utvikling

Bilde barn og voksen som studerer blomsterfrø.

Klimapolitisk taktskifte

Utdanningsforbundet skal være en pådriver for å fremme utdanning for bærekraftig utvikling. Handlingsplanen vår er klar.

Utdanning for bærekraftig utvikling

Hvordan skal barnehager, skoler og lærerprofesjonen møte kravet om en bærekraftig utvikling?

Klima- og miljøtiltak på arbeidsplassen

Her finner du informasjon om hvordan du som tillitsvalgt kan bidra til å gjøre din arbeidsplass og din kommune mer klima- og miljøvennlig.

Rettferdig omstilling

Utdanningsforbundet mener at på veien mot nullutslippsamfunnet må alle sikres trygge og anstendige jobber. Omstilling må gjennom-føres på en solidarisk og rettferdig måte.

Klimaprisen

Utdanningsforbundets årlige klimapris skal motivere til arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling i hele utdanningsløpet. Kanskje din arbeidsplass kan søke?

Klimaseminaret

Klimaseminaret 2019 tok opp framtidig utdanning og muligheter i nye læreplaner. Klimaseminaret 2020 blir 28. oktober. Hold av datoen!

Nyheter