Pensjonist

En lærer og pedagog vil alltid være en lærer og pedagog, enten du er på jobb, hjemme eller blitt pensjonist. Derfor vil Utdanningsforbundet beholde deg som medlem, og derfor bør du fortsette som medlem.

Utdanningsforbundet ønsker å ta vare på den erfaringen og kunnskapen som pensjonistmedlemmene har, og som pensjonistmedlem får du tilbud om fellesskap med gamle kolleger og forbundsfeller. Du kan også fortsette å benytte deg av våre gode forsikrings- og medlemsfordeler.

Derfor bør du fortsette ditt medlemskap.

Hos Utdanningsforbundet er det ingen automatisk registrering av din overgang fra yrkesaktiv til pensjonist. Du kan selv melde fra om dette ved å logge inn på Min side, du kan gi beskjed til medlemsregisteret sentralt fra hvilken dato du går ut av yrkeslivet - eller du kan be arbeidsplasstillitsvalgt gjøre det.

Meld fra til medlemsregisteret

Som pensjonistmedlem er du en av rundt 45.000 pensjonistmedlemmer og fortsatt en av over 190.000 medlemmer i Utdanningsforbundet. Som pensjonistmedlem vil du være en del av dette engasjerende fellesskapet som jobber for å gjøre barnehagen og skolen bedre. Utdanningsforbundet er en sentral premissleverandør i utdanningspolitikken, både lokalt og nasjonalt. Ditt medlemskap gir styrke til vår argumentasjon, for sammen er vi sterke. 

Bli med i det lokale pensjonistarbeidet

Det er egne pensjonistråd på fylkesnivå og i mange lokallag. I tillegg har vi et sentralt pensjonistråd. Pensjonistrådene er rådgivende for styrene på sitt nivå.

Lokalt har gjerne pensjonistrådene ansvar for og driver det organisatoriske, faglige, kulturelle og sosiale pensjonistarbeidet. Aktivitetene varierer fra sted til sted. Kontakt pensjonistrådet eller lokallaget/fylkeslaget ditt for informasjon om aktiviteter og tilbud!

Engasjer deg for å påvirke pensjonistvilkårene

Om du ønsker, bør du engasjere deg som pensjonistmedlem i Utdanningsforbundet. Det sentrale pensjonistrådet er opptatt av saker som blant annet:

  • Pensjons- og trygdeordningene
  • Trygdeoppgjøret (G-reguleringen per 1. mai)
  • Trygdeavgiften i tillegg til pensjonsskatten
  • Statsbudsjettet.

Kontaktinformasjon til ditt fylkes- og lokallag

Som pensjonistmedlem får du tilbud om de samme gunstige forsikringene som et ordinært medlem. 

Forsikringene fortsetter som før

Dersom du er pensjonistmedlem og har forsikringer gjennom Utdanningsforbundet vil disse fortsette som før og prisene vil være uendret.

Grunnforsikringen som tidligere ble trukket via arbeidsgiver vil nå bli fakturert. Grunnforsikringen består av tre deler: livsforsikring for medlemmet, ulykkesforsikring for familie, og erstatning ved familiemedlems død.

Grunnforsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 70 år.

Reise- og innboforsikring kan du ha så lenge du vil være medlem.

Utdanningsforbundets 70+

Vi har en egen forsikringspakke som er spesiallaget for våre medlemmer som er over 70 år. Forsikringspakken inneholder innboforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring uten opphørsalder. Inkludert er også døgnåpen helsetelefon.

Medlemmer som har innbo, - reise- og grunnforsikring vil ved første hovedforfall
etter fylte 70 år, automatisk bli overført til 70+ forsikring.

Du kan lese mer om forsikringspakken her 

Reiseforsikring som også gjelder lange perioder i utlandet

Har du perioder hvor du oppholder deg lenge i utlandet? Da er Utdanningsforbundets reiseforsikring spesielt gunstig med dekning på sammenhengende reise på inntil 90 dager. Det er ingen egenandel og forsikringen inneholder dekning for avbestilling.

Les mer om vår reiseforsikring her

Reisekort

Reisekortet du tidligere har fått tilsendt har ingen utløpsdato og er gyldig så lenge forsikringen er betalt. Nye reisekort sendes ikke ut.

Få reisekortet på mobilen og ha det tilgjengelig til enhver tid. Ved å laste ned appen vår "UDF Medlem" får du reisekortet, medlemskortet og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone)

Dersom du trenger skriftlig reiseforsikringsbevis, for eksempel i forbindelse med visumsøknad, kan du skrive ut reisebevis fra Min side.

Om du har reiseforsikring for familie kan du dele reiseforsikringsbeviset i appen. Mer informasjon om reisekort på mobilen.

NB: Ved utmelding vil dine forsikringer bli stoppet ved hovedforfall 31.12.

Bladordningen fortsetter som før

Som pensjonistmedlem i Utdanningsforbundet vil dine abonnement på fagbladene videreføres automatisk. Ved å logge deg inn på Min side/mine abonnement kan du bestille, endre og avslutte dine abonnement.

Forsikringer og medlemsfordeler

Hurdalsjøen Hotell & Spa

Som pensjonistmedlem har du god tilgang til hotellets fasiliteter i midtuke, og kan nyte litt luksus også på hverdager. Hotellet har svært gode tilbud på overnatting inkl. frokost. Les mer og se priser her.

  • Årskontingenten i 2024 for pensjonistmedlemmer er kr 960.
  • Faktura kommer én gang i året.
  • Forsikringspremien blir sendt på egen faktura.

Utdanningsforbundet mener din pensjon skal være forutsigbar, livslang, like god for kvinner og menn og trygg og kollektiv.

Her finner du mer om vårt arbeid med pensjon.

I sentralt pensjonistråd drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes forhold.
Sentralt pensjonistråd er rådgivende for sentralstyret i pensjonistspørsmål.

Sentralt pensjonistråd

Oversikt over ledere av pensjonistråd og fylkessstyrekontakter i fylkeslagene.

Fylkeskontakter for pensjonister

Hensikten med notatet er å redegjøre for arbeidet som er gjort etter vedtak om pensjonistrepresentasjon ved landsmøtet i 2019. Notatet kan være et godt grunnlag for vurderinger og diskusjoner som omhandler pensjonistenes representasjon i organisasjonen.

Notat om pensjonistenes representasjon og valgbarhet i Utdanningsforbundet