Pensjonist

En lærer og pedagog vil alltid være en lærer og pedagog, enten du er på jobb, hjemme eller blitt pensjonist. Derfor vil Utdanningsforbundet beholde deg som medlem, og derfor bør du fortsette som medlem.

Som pensjonistmedlem er du en av over 38.000 pensjonistmedlemmer og fortsatt en av over 185.000 medlemmer i Utdanningsforbundet. Som pensjonistmedlem vil du være en del av dette engasjerende fellesskapet som jobber for å gjøre barnehagen og skolen bedre. Utdanningsforbundet er en sentral premissleverandør i utdanningspolitikken, både lokalt og nasjonalt. Ditt medlemskap gir styrke til vår argumentasjon, for sammen er vi sterke. 

Bli med i det lokale pensjonistarbeidet

Det er egne pensjoniststyrer på fylkesnivå og i mange lokallag. De har ansvar for og driver det organisatoriske, faglige, kulturelle og sosiale pensjonistarbeidet. Aktivitetene varierer fra sted til sted. Kontakt pensjoniststyret eller lokallaget/ fylkeslaget ditt for informasjon om aktiviteter og tilbud!

Engasjer deg for å påvirke pensjonistvilkårene

Om du ønsker bør du engasjere deg som pensjonistmedlem i Utdanningsforbundet. Styret for pensjonistene sentralt er opptatt av saker som blant annet:

  • Pensjons- og trygdeordningene
  • Trygdeoppgjøret (G-reguleringen per 1. mai)
  • Trygdeavgiften i tillegg til pensjonsskatten
  • Statsbudsjettet.

Kontaktinformasjon til ditt fylke- og lokallag

Som pensjonistmedlem får du tilbud om de samme gunstige forsikringene som et ordinært medlem. 

Forsikringene fortsetter som før

Dersom du er pensjonistmedlem og har forsikringer gjennom Utdanningsforbundet vil disse fortsette som før og prisene vil være uendret.
Grunnforsikringen som tidligere ble trukket via arbeidsgiver vil nå bli fakturert.

Grunnforsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 70 år.

Reise- og innboforsikring kan du ha så lenge du vil være medlem.

Utdanningsforbundets 70+

Vi har en egen forsikringspakke som er spesiallaget for våre medlemmer som er over 70 år. Forsikringspakken inneholder innboforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring uten opphørsalder. Inkludert er også døgnåpen helsetelefon.

Du kan lese mer om forsikringspakken her 

Reiseforsikring som også gjelder lange perioder i utlandet

Har du perioder hvor du oppholder deg lenge i utlandet? Da er Utdanningsforbundets reiseforsikring spesielt gunstig med dekning på sammenhengende reise på inntil 90 dager. Det er ingen egenandel og forsikringen inneholder dekning for avbestilling.

Les mer om vår reiseforsikring her

Reisekort

Reisekortet du tidligere har fått tilsendt har ingen utløpsdato og er gyldig så lenge forsikringen er betalt. Nye reisekort sendes ikke ut.

Få reisekortet på mobilen og ha det tilgjengelig til enhver tid. Ved å laste ned appen vår "UDF Medlem" får du reisekortet, medlemskortet og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone)

Dersom du trenger skriftlig reiseforsikringsbevis, for eksempel i forbindelse med visumsøknad, kan du skrive ut reisebevis fra Min side.

Om du har reiseforsikring for familie kan du dele reiseforsikringsbeviset i appen. Mer informasjon om reisekort på mobilen.

NB: Ved utmelding vil dine forsikringer bli stoppet ved hovedforfall 31.12.

Bladordningen fortsetter som før

Som pensjonistmedlem i Utdanningsforbundet vil dine abonnement på fagbladene videreføres automatisk. Ved å logge deg inn på Min side/mine abonnement kan du bestille, endre og avslutte dine abonnement.

Forsikringer og medlemsfordeler

Hurdalsjøen Hotell & Spa

Som pensjonistmedlem har du god tilgang til hotellets fasiliteter i midtuke, og kan nyte litt luksus også på hverdager. Hotellet har svært gode tilbud på overnatting inkl. frokost. Les mer og se priser her.

Hos Utdanningsforbundet er det ingen automatisk registrering av din overgang fra yrkesaktiv til pensjonist. Meld derfor fra til medlemsregisteret sentralt fra hvilken dato du går ut av yrkeslivet - eller be arbeidsplasstillitsvalgt gjøre det.

Meld fra til medlemsregisteret

  • Årskontingenten i 2022 for pensjonistmedlemmer er kr 600.
  • Faktura kommer én gang i året.
  • Forsikringspremien blir sendt på egen faktura.

Utdanningsforbundet mener din pensjon skal være forutsigbar, livslang, like god for kvinner og menn og trygg og kollektiv.

Her finner du mer om vårt arbeid med pensjon.

i sentralt pensjonistråd drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes forhold.
Sentralt pensjonistråd er rådgivende for sentralstyret i pensjonistspørsmål.

Sentralt pensjonistråd

Oversikt over ledere av pensjonistråd og styrekontakter i fylkeslagene.

Fylkeskontakter for pensjonister