Vår politikk

Vi utdanner Norge: Overordnet politikk

Rydd tid til fagfornyelsen

Utdanningsforbundet oppfordrer medlemmer, tillitsvalgte, lærerutdanningsinstitusjonene og andre i skoleverket til et siste krafttak for å utforme fremtidens læreplaner. Høringsfristen er 18. juni.

Utdanningsforbundet mener