Vår politikk

Vi utdanner Norge: Overordnet politikk

Fornying av læreplanene

Hele læreplanverket for grunnopplæringa skal fornyes. Vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene.

Utdanningsforbundet mener