Vi mener

Vår viktigste politikk ligger i Vi utdanner Norge 2024-27. Strategisk plan konkretiserer våre satsinger. Vi leverer også høringsinnspill og utarbeider publikasjoner som er med på å danne grunnlaget for vår politikk.