Vår politikk

Vi utdanner Norge: Overordnet politikk

Stopp store klasser

Vi gjennomfører en landsomfattende kampanje for lærertetthet 2017. Målet er å sette en stopper for store klasser.

Fornying av læreplanene

Hele læreplanverket for grunnopplæringa skal fornyes. Vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene.

Utdanningsforbundet mener