Oppløsning av jordansk lærerfagforening

Nyttårsaften ble hele sentralstyret i den jordanske lærerfagforeningen Jordanian Teachers' Association (JTA) arrestert, og regjeringen vedtok å oppløse organisasjonen.

Utdanningsforbundet sendte 9. januar et brev til jordanske myndigheter, med krav om å

  • oppheve suspensjonen mot fagforeningsarbeid
  • garantere fundamentale rettigheter og demokratisk frihet
  • ytterligere reformere nasjonale lover, slik at de nærmer seg internasjonale standarder

Myndighetene synes å bruke nødlover i forbindelse med Covid-19-situasjonen til å svekke sivile og politiske rettigheter. 

Utdanningsforbundet har også sendt brev til Utenriksdepartementet og til Norges ambassade i Amman, der vi ber norske utenriksmyndigheter ta opp med jordanske myndigheter de begrensningene som er lagt på JTA og dens medlemmer.

Nye arrestasjoner 15. februar 

(Dette avsnittet er nytt og oppdatert 19.2. etter informasjon fra Education Internationals (EI) nettsider.)

Minst 18 lærere ble arrestert i Irbid mandag. Politiet sperret av et område rundt kontorene til lokallaget til JTA, for å hindre en varslet demonstrasjon mot oppløsningen av organisasjonen og de rettslige forfølgelsene mot de 13 personene fra sentralstyret. Lærere som likevel prøvde å samle seg for å protestere ble arrestert. Blant disse er to sentralstyremedlemmer og lederen for lokallaget i Irbid.

Lovet 50% lønnsforhøyelse

Etter en månedslang streik høsten 2019 ble lærerne lovet 50% lønnsøkning. Da Covid-19 slo til for fullt i 2020 ble dette brukt som en unnskyldning for å ikke holde disse løftene. Ifølge Education International uttrykte mange aktivister, inkludert lærere, landet over misnøye i sosiale media, noe som igjen førte til at over 500 lærere ble arrestert i juli 2020. De ble løslatt etter kort tid, men det rettferdiggjør ikke bruddet på sivile og politiske rettigheter.

Fagforeningen forbudt i over 50 år

Fram til 2011 var lærerfagforeningen forbudt i over femti år. Etter en rekke protestbevegelser under den arabiske våren ga regjeringen etter og ga konsesjon til gjenåpning, ifølge theguardian.com. I dag har JTA ca. 150.000 medlemmer. Nedstengningen av organisasjonen og arrestasjonene føyer seg inn i en lang rekke av angrep på JTA. Både Education International, Amnesty og LabourStart har engasjert seg i saken. 

LabourStart har en e-post-kampanje der du kan støtte lærerne og annet undervisningspersonale i Jordan. Ved å fylle ut skjemaet i denne lenken støtter du kampen for å kunne organisere seg og å føre tariff-forhandlinger.

Oppløste fagforeningen

31. desember bestemte myndighetene i Jordan seg for å oppløse JTA for en periode på to år. De 13 medlemmene i sentralstyret ble arrestert og dømt til ett års fengsel, men ble senere løslatt ved kausjon. 

Vise-president Nasser Al-Nawasreh, og over 60 andre lærere ble tvunget til å gå i førtidspensjon fra januar i år. Det kan synes som mange av disse er mennesker myndighetene ønsker å holde borte fra offentligheten, men at myndighetene bruker muligheten til å førtidspensjonere dem heller enn å oppgi den virkelige grunnen til avskjedigelsene.

Regjeringsmedlem Yanal Freihat sier til Middle East Eye at det er liten tvil om at førtidspensjoneringssaken er rettet mot aktivister i fagforeningen. Vi må finne ut hva som var kriteriene for at akkurat disse lærerne ble valgt ut, sier Freihat.

Les mer:

Brev til jordanske myndigheter_feb_2021.docx

Brev til Utenriksdepartementet og Norges ambassade i Amman

Sak på Utdanningsforbundets nettsider august 2020

Dette skriver Education International om situasjonen i Jordan