Verdens lærerdag 2021: En takk til de uunnværlige lærerne

På Verdens lærerdag 5. oktober hylles lærernes innsats og søkelyset rettes mot lærernes situasjon verden over.

Et og et halvt år med korona har til fulle vist oss lærernes betydning. Til tross for at mange utdanningsinstitusjoner har vært stengt verden over, har både foreldre, myndigheter og mange andre fått øynene opp for den uunnværlige innsatsen lærerne har lagt ned.  

Les mer om Verdens lærerdag

På årets Verdens lærerdag hyller vi lærernes innsats. For Utdanningsforbundet og Education International, som er den globale paraplyorganisasjonen for lærernes fagforeninger, er det viktig at hyllesten også retter søkelyset mot lærernes situasjon og de utfordringene de nå møter.  
 

Bare lærere er lærere

Utdanningsforbundet mener at alle skal ha en lærerutdannet lærer. Vårt budskap på Verdens lærerdag er: Bare lærere er lærere.

Gjennom undervisning, danning og omsorg skal lærerne bidra til at barn og unge lærer mye og utvikler seg til det beste for seg selv og for det samfunnet de er en del av. Å være lærer innebærer et stort ansvar. Lærernes kunnskapsgrunnlag er sammensatt og komplekst, og fag, didaktikk og pedagogikk er nært bundet sammen.

Stor lærermangel

Ifølge Unesco trenger vi 69 millioner nye lærere på verdensbasis for å sikre nok kvalifiserte lærere i barne- og ungdomsskolen innen 2030. For å rekruttere disse må lønns– og arbeidsforholdene bedres.  

Koronapandemien har synliggjort flere av utfordringene verdens lærere møter. Kun 21 av 197 land har så langt prioritert lærere i vaksinekøen, og dette utfordrer læreres sikkerhet på jobb.  

I mange land er situasjonen krevende med både økt arbeidsbyrde, økt bruk av ufaglærte, økt digitalisering uten etter- og videreutdanning, og flere lærere på korte kontrakter. Utbetaling av lønn har også vært et problem mange steder, spesielt blant lærere som jobber i private skoler. 


Lærere står i front  

Lærernes uunnværlige innsats for å sikre flest mulig en god utdanning blir i økende grad anerkjent. Lærere må stå i front også når barn og unge nå skal tilbake på skolen, og det er viktig at erfaringene lærerne har gjort seg de siste to årene blir lyttet til. Profesjonens erfaring og skjønn er helt avgjørende i utviklingen av en helhetlig utdanning både i Norge og internasjonalt. 

Partssamarbeid blir i stor grad forbundet med privat sektor og begrenset til å dreie seg om forhandlinger rettet mot lønn- og arbeidsvilkår. Imidlertid bidrar partssamarbeidet også til å sikre kvalitet i offentlige tjenester som helse og utdanning.   
 
Den internasjonale markeringen av Verdens lærerdag 5. oktober åpner med det digitale arrangementet «Teachers at the heart of education recovery» i regi av Education International, Unesco, ILO og Unicef. Her vil blant andre Utdanningsforbundets leder Steffen Handal holde en innledning om sosial dialog og erfaringene fra koronaperioden i Norge.