Utmelding

Vi beklager at du vurderer å melde deg ut. Husk at forsikringer og andre medlemsfordeler vil sies opp om du melder deg ut av Utdanningsforbundet.

Ønsker du likevel å melde deg ut av Utdanningsforbundet må dette gjøres skriftlig til Utdanningsforbundet sentrale sekretariat, ifølge vedtektene § 5 punkt 5.2. Utmelding skal være signert av medlemmet selv, og kan ikke gjøres på andres vegne uten gyldig fullmakt. Med skriftlig utmelding menes et av følgende alternativer:

  1. E-post til medlem@utdanningsforbundet.no. E-post fra personlig konto regnes som personlig signatur. E-posten må inneholde medlemsnummeret ditt, men du trenger ikke å legge ved skjema.
  2. Vanlig brev til Utdanningsforbundet postadresse (se under)
  3. Endringsskjema sendt per post til:

Utdanningsforbundet
Boks 9191 Grønland
0134 OSLO

Når utmeldingen er registrert vil du motta en skriftlig bekreftelse på når medlemskapet og eventuelle forsikringsordninger opphører.

Oppsigelsestiden for medlemskapet er inneværende pluss påfølgende måned. Oppsigelsestiden for forsikringer følger av vilkårene for hver forsikring.

OBS: Om du ikke kjenner medlemsnummeret ditt, kan du finne det Min Side (innlogging med BankID), på baksiden av bladet Utdanning eller ved å sende SMS med kodeord UDF til 02014.

Skjema for endringsmelding finner du under:

Endringsskjema (bokmål)

Endringsskjema (nynorsk)

Innmeldingsskjema (bokmål)

Innmeldingsskjema (nynorsk)