Utmelding

Vi beklager at du vurderer å melde deg ut. Husk at forsikringer og andre medlemsfordeler vil sies opp om du melder deg ut av Utdanningsforbundet.

Ønsker du likevel å melde deg ut av Utdanningsforbundet må dette gjøres skriftlig til Utdanningsforbundet sentrale sekretariat, ifølge vedtektene § 5 punkt 5.2. Utmelding skal være signert av medlemmet selv, og kan ikke gjøres på andres vegne uten gyldig fullmakt. 

For utmelding send E-post til medlem@utdanningsforbundet.no. E-post fra personlig konto regnes som personlig signatur. E-posten må inneholde medlemsnummeret ditt, dette kan du finne på Min Side (innlogget med BankID), eller du kan sende SMS med kodeord UDF til 02014.

Når utmeldingen er registrert vil du motta en skriftlig bekreftelse på når medlemskapet og eventuelle forsikringsordninger opphører.

Oppsigelsestiden for medlemskapet er inneværende pluss påfølgende måned. Oppsigelsestiden for forsikringer følger av vilkårene for hver forsikring.