Utmelding

Vi beklager at du vurderer å melde deg ut. Husk at forsikringer og andre medlemsfordeler vil sies opp om du melder deg ut av Utdanningsforbundet.

Ønsker du likevel å melde deg ut av Utdanningsforbundet, må dette gjøres skriftlig til Utdanningsforbundet sentrale sekretariat, ifølge vedtektene § 5 punkt 5.2. Utmelding skal være signert av medlemmet selv, og kan ikke gjøres på andres vegne uten gyldig fullmakt. 

For utmelding send e-post til [email protected]. E-post fra personlig konto regnes som personlig signatur. E-posten må inneholde medlemsnummeret ditt. 

Medlemsnummeret kan du få ved å sende SMS med kodeord UDF til 02014. Du finner det også på Min Side (innlogget med BankID).

Når utmeldingen er registrert, vil du motta en skriftlig bekreftelse på når medlemskapet og eventuelle forsikringsordninger opphører.

Oppsigelsestiden for medlemskapet er inneværende pluss påfølgende måned. Oppsigelsestiden for forsikringer følger av vilkårene for hver forsikring.