Utdanningsforbundets internasjonale prosjektsamarbeid

Også i 2021 preget pandemien Utdanningsforbundets internasjonale prosjektsamarbeid. Mulighetene og tilgangen til digitale møteplasser økte, men samtidig ble skillelinjene og utfordringene tydeligere.

Situasjonen for fagbevegelsen

I flere land er streikeretten og rett til kollektive forhandlinger fraværende. Pandemien førte til innskrenkinger i retten til ytrings -, forsamlings, - og organisasjonsfriheten. Forverringen fører til ytterligere utfordringer i lønns- og arbeidslivsspørsmål. Lærerorganisasjonenes dialog i profesjonsfaglige spørsmål utfordres. Videreutvikling, forankring og gjennomføring av utdanningsstrategier og læreplaner blir skadelidende.

Prioritering 2021

Utdanningsforbundet videreutviklet strategien for samarbeidsprosjektene våre og spisset noe av arbeidet inn mot å styrke organisasjonenes muligheter for å delta i partssamarbeid. Dette er i tråd med EIs vedtatte politikk fra kongressen i 2019 om «Union Renewal». Sammen med EIs hovedkontor og regionkontorene i Afrika, Asia og Den arabiske sammenslutning har vi iverksatt informasjonsinnhenting i seks land hvor utdanning og partssamarbeid blir belyst.

Pedagogisk bevegelse

Pedagogisk bevegelse er lærerorganisasjonene i Latin-Amerikas målsetting om å redefinere sin samfunnsmessige rolle og ta sitt ansvar i debatten om fremtidig utdanningspolitikk. Målet er at lærerorganisasjonene blir sterke og sentrale aktører, som bidrar med egen politikk i den utdanningspolitiske debatten og utfordrer styresmaktene i sine respektive land. I 2021 ble en evaluering av satsingen ferdigstilt.

Påvirkningsarbeid i Norge

Aktuelle temaer, erfaringer og kunnskap fra våre samarbeid ute blir brukt i vårt påvirkningsarbeid opp mot norske myndigheter. Vi bruker eksempler i arbeidet for en god offentlig skole for alle, rettigheter, demokrati og klima og bærekraft.

Du kan lese om flere resultater her:

Utviklingssamarbeid rapport 2021

Ressurshefte om samarbeidet