Ga klar oppfordring til Utenriks- og forsvarskomitéen

Under høringen på Stortinget 24. oktober la Utdanningsforbundet vekt på to saker som er nødvendige for å oppnå god utdanning: Gratis, offentlig utdanning og partssamarbeid.

- Godt kvalifiserte lærere er mangelvare verden over, også i Norge, fastslo Marit Himle Pedersen.

Pedersen er medlem av sentralstyret i Utdanningsforbundet, og representerte forbundet under høringen i Stortingets Utenriks- og forsvarskomite.

- Det er urimelig å forvente at ansatte uten lærerutdanning, for eksempel skal kunne tilby tilpasset opplæring, eller ha kjennskap til mangfoldig og god pedagogikk, fortsatte hun. 

Viktigheten av partssamarbeid

Norge er del av en nordisk tradisjon der partssamarbeid er godt innarbeidet. Med god forankring og størst mulig medvirkning er sannsynligheten for å lykkes større. Under pandemien så vi klart at det gode samarbeidet mellom myndigheter og fagforeninger var viktig for å spre informasjon og gå i samme retning. 

Marit Himle Pedersen avsluttet med å fastslå viktigheten av å etablere arenaer for partssamarbeid, men at det aller viktigste er å institusjonalisere partssamarbeidet.

Utdanningsforbundet vil be om at Norge fremdeles prioriterer utdanning høyt. Det innebærer en økonomisk satsing, satsing på partssamarbeid og satsing på gratis offentlig utdanning til alle.

Les også: Innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen.docx

Etter at mange land har kuttet i utdanningsbudsjettene etter Covid 19 har forskjellene mellom land økt. Dette gjelder spesielt for lav- og middel-inntektsland. I disse landene har andelen 10-åringer som ikke kan lese en enkel setning økt fra 58 % til 70 %, ifølge Verdensbanken.