Ledelsen

Utdanningsforbundet ledes av leder, 1. nestleder og 2. nestleder. Alle tre sitter i sentralstyret. Her finner du mer om ledelsen og pressebilder til fri bruk.