Ga sterk støtte til økt likestilling

Kvinnene i lærerfagforeningene i den arabisktalende regionen presser på for økt likestilling.

For ti år siden etablerte Education International en regional struktur for lærerfagforeningene fra de arabisktalende landene. Fra 13.-15. desember møttes de i Jordan for å diskutere hvordan de framover kan jobbe for å bedre situasjonen for både utdanningssektoren og fagorganisasjonene de kommende årene.

Fagforeningene sluttet i stor grad opp om hovedtemaet på konferansen – å bygge opp lærerfagforeningene slik at de i større grad kan bidra til å endre utdanningene i en mer demokratisk retning.

Les også: Utdanning for en verden i endring

Retten til å etablere fagforeninger, mulighet for partssamarbeid og retten til gratis offentlig utdanning var blant temaene som ble diskutert på konferansen.

Fikk gjennomslag for økt kvinnelig representasjon

Jenters og kvinners rettigheter sto høyt på agendaen. I den arabisktalende regionen er det bare fagforeningene i Palestina og Libanon som har kvinnelige ledere og ingen av generalsekretærene er kvinner. På møtet ble derfor kvotering diskutert.

Den regionale komiteen, som velges på møtet, konstituerer seg selv. Fagforeningen Public Primary Schools Teachers League in Lebanon PPSTLL fremmet et tilleggsforslag til vedtektene for regionen, som innebærer en utvidelse av arbeidsutvalget til tre personer, og at en av de personene må være en kvinne.

Etter en lengre diskusjon gikk forslaget igjennom med overveldende flertall. At kvinnene og deres mannlige støttespillere hadde jobbet godt og fått gjennomslag ble enda tydeligere da valget var gjennomført: Seks av de tolv nyvalgte styremedlemmene som ble valgt inn er kvinner.

Skoler blir brukt som boliger

På konferansen kom det også klart fram at pandemien har vært krevende for den arabisktalende regionen: Bare 48 prosent av elevene har tilgang til internett hjemme.

Regionen har også store utfordringer som følge av et høyt antall flyktninger og internt fordrevne. En av representantene uttalte: «I Yemen gir vi barn rifler istedenfor blyanter».

Fra Irak ble det rapportert om skoler som ble brukt som boliger for internt fordrevne og at lærerne måtte jobbe opp mot fire skift hver dag for å få tid til å undervise alle elevene.