Ledere

Utdanningsforbundet mener at lederstemmen er en viktig del av profesjonens stemme. Som leder har du ulike roller – både som leder, fagperson og arbeidstaker. Vi ivaretar deg i alle disse rollene.

Ikke medlem?

Er du blitt leder?

Kurs for ledere

Flere aktuelle kurs
26.11.2024 kl. 10:00 - 11:30

Lederjuss: Hvordan håndtere vold- og trusselsaker

Frist: 26.11.2024

Dette kurset er et gratis tilbud til Utdanningsforbundets ledermedlemmer. Webinaret vil foregå på Zoom. Det blir gjort opptak, det er tilgjengelig for påmeldte deltakere i en begrenset preiode.

15.10.2024 kl. 10:00 - 11:30

Lederjuss: Forvaltningsloven

Frist: 15.10.2024

Dette kurset er et gratis tilbud til Utdanningsforbundets ledermedlemmer. Webinaret vil foregå på Zoom. Det blir gjort opptak, det er tilgjengelig for påmeldte deltakere i en begrenset preiode.

10.09.2024 kl. 10:00 - 11:30

Lederjuss: Jussen rundt elever med skolefravær

Frist: 10.09.2024

Vi fortsetter vår kursrekke for ledermedlemmer i Utdanningsforbundet. Fagfolk peker på utfordringen med langvarig elevfravær i skolen. I dette webinaret vil vi gi en oversikt over bakgrunnsjussen som gjelder dette temaet.