Bekymret for jenters utdanning i Afghanistan

I etterkant av de dramatiske hendelsene i Afghanistan er Utdanningsforbundet dypt bekymret for de afghanske lærernes sikkerhet og for lik tilgang til utdanning for alle afghanske barn – spesielt for jenter.

Utdanning og barns rettigheter

Fra 2001, da Taliban hadde makten sist, har antall barn som går på skolen økt betraktelig. Fra 0,9 millioner, hvorav nesten ingen jenter, til 9,2 millioner, hvorav
39 % jenter i 2017. Selv om dette er positive tall, er det langt igjen til at alle barn i Afghanistan får retten sin til utdanning oppfylt. Omtrent halvparten av barn i skolepliktig alder gikk ikke på skole i 2017. Gender Alert on Covid-19 Afghanistan
Human Rights Watch (hrw.org)

Taliban hadde tidligere et negativt syn på utdanning. I retningslinjene deres fra 2006 forbød de lærere å jobbe på offentlige skoler. Dagens Taliban har utviklet en annen politikk, og ledelsen er positive til utdanning. Imidlertid gjenstår det å se hvordan utdanningssystemet under Taliban utvikler seg. I følge Khrono (uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning) vil Taliban skille kvinner og menn i utdanningen (khrono.no). Talibans fungerende talsperson for høyere utdanning, Abdul Baqi Haqqani, kritiserte nylig det nåværende utdanningssystemet fordi det ikke har lagt nok vekt på religiøs utdanning. Taliban har gjenåpnet ungdomsskolen for gutter, men i sin uttalelse ikke nevnt noe om åpning for jenter.
Taliban ban girls from secondary education in Afghanistan, The Guardian


–Jeg er spesielt bekymret for jenters rett til utdanning. Dette er noe vi må følge nøye med på, sier Steffen Handal

Afghanistan er et av landene i verden med hyppigst angrep på skoler og sykehus. I den nye utdanningsstrategien til Taliban står det at man ikke skal angripe skoler, med mindre de blir brukt av fienden til militært formål.


–Afghanistan har sluttet seg til deklarasjonen om trygge skoler. Det er viktig at den respekteres, fortsetter Handal.

Godt styresett

Journalister, menneskerettighetsaktivister, fagforeningsmedlemmer og ledere har alle viktige funksjoner i sivilsamfunnet for at demokratiet skal fungere. Taliban har en historie med undertrykking av det sivile samfunn, og da spesielt for dem som kjemper for kvinners rettigheter. Afghanistan: UN and Member States must take urgent steps to protect civil society (civicus.org)


Våre fagforeningskolleger i Afghanistan er under press, og jeg er glad for at Education International følger nøye med. Etter 20 års tilstedeværelse i Afghanistan er det viktig at norske myndigheter gjør det samme, sier Handal.

Norges ansvar

Talibans dramatiske maktovertagelse og de lidelsene som det afghanske folket har lidd under flere tiår med krig, er også Norges ansvar, mener Utdanningsforbundet. FN advarer om en humanitær katastrofe. Etter 20 års militær og sivil tilstedeværelse er det Norges og det internasjonale samfunnets moralske plikt å følge opp landet og bistå det afghanske folk. Norge både kan og bør gjøre mer for å stille opp for Afghanistan og for afghanere som nå legger ut på flukt.

"Norge og det internasjonale samfunnet må gjøre alt vi kan for å beskytte jenters rett til å gå på skole, og beskytte dem mot fordommer, trakassering og vold. Dette er et grunnleggende skritt for å sikre kvalitetsutdanning for alle,» avslutter Handal.

Les mer her Afghanistan (fn.no)