Verdensbanken: «Lærerne er den viktigste faktoren»

For første gang handler Verdensbankens årlige utviklingsrapport kun om utdanning. Og organisasjonen fremhever lærere som den viktigste faktoren for læring.

I Verdensbankens utviklingsrapport for 2018 blir lærere fremhevet som den viktigste faktoren for læring "Teachers are the most important factor affecting learning in schools.".

Rapportens tema understreker hvor stor vekt utdanning blir tillagt som et grunnleggende element for utvikling.

Hvorfor er rapporten viktig?

Ved lanseringen av rapporten i Norads lokaler i Oslo fremhevet flere at når Verdensbanken uttaler seg, da lytter verdenssamfunnet. I tillegg lytter nasjonenes finansministere, siden Verdensbanken har stor tyngde innen offentlige finanssektorer.

I motsetning til en del lignende rapporter som tidligere har lagt skylden på lærerne, fremhever utviklingsrapporten lærernes behov for støtte for å kunne utføre en best mulig jobb. Dårlige lærerutdanninger, lønn og lite systematisk oppfølging skyldes ikke lærerne. Det viser derimot hvordan systemene rundt lærerne hindrer god utdanning ved ikke å støtte opp om lærerprofesjonen.

Tre hovedfunn og anbefalinger

Verdensbanken fremhever at myndighetene må ha ønske, evne og kapasitet til å iverksette tiltak som fremmer læring. Rapporten understreker også farene ved å ta i bruk universelle løsninger som ikke er tilpasset nasjonale og lokale behov. Tre hovedfunn og anbefalinger vektlegges i rapporten:

  1. Man må måle resultater for å kunne vite om man oppnår læring.
  2. Man må handle ut fra bevis om hva som fremmer læring.
  3. Man må få alle som arbeider med utdanningssystemer til å ha læring som mål nr. 1.

Skyvulstad: - Mye positivt

I et innlegg under lanseringen av rapporten, understreket Utdanningsforbundets nestleder, Terje Skyvulstad at rapporten inneholder mye positivt, men at anbefalingene i for stor grad lar være å nevne flere viktige elementer innen både medbestemmelse og profesjonsstemmen.

Læring og vurderingssystemer er komplekse faktorer i utdanningsfeltet, og rapporten mestrer i stor grad å balansere utfordringer knyttet til aspekter som kontekst og kompleksitet. Likevel konkluderer den med at det er behov for utstrakte målinger, blant annet for å kunne handle på bakgrunn av evidens, og resultatbasert finansiering som løsninger.

Terje Skyvulstad avsluttet innlegget sitt slik:

"The only way to build sustainable and robust educational systems is to include the teachers implementing the reforms and doing the work on the ground. To do so in a systematic way is to include the organisations they have chosen to represent themselves."

Les oppsummeringen eller hele rapporten: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018