Tillitsvalgtopplæringen

Utdanningsforbundet har cirka 10.000 tillitsvalgte og opplæringen av disse er en prioritert oppgave. Tillitsvalgtopplæringen har som mål å ivareta medlemmenes interesser og utvikle kvalitet i utdanningen gjennom å framheve profesjonens betydning.

Grunnopplæring

Temakurs

Sentrale kurs

Gjennom Tillitsvalgtopplæringen skal de tillitsvalgte få kompetanse til å:

  • Jobbe målrettet ut fra Utdanningsforbundets politikk.
  • Drive et organisasjonsarbeid som engasjerer og som er i dialog med medlemmene.
  • Utnytte mulighetsrommet i tillitsvalgtrollen.

For hver landsmøteperiode legges det en virksomhetsplan for Utdanningsforbundets opplærings-, kurs- og konferansevirksomhet. 

Utdanningforbundet er medlem av Akademisk Studieforbund