Tillitsvalgtopplæringen

Utdanningsforbundet har cirka 10.000 tillitsvalgte og opplæringen av disse er en prioritert oppgave. Tillitsvalgtopplæringen har som mål å ivareta medlemmenes interesser og utvikle kvalitet i utdanningen gjennom å framheve profesjonens betydning.

Grunnopplæring

Temakurs

Gjennom Tillitsvalgtopplæringen skal de tillitsvalgte få kompetanse til å:

  • Jobbe målrettet ut fra Utdanningsforbundets politikk.
  • Drive et organisasjonsarbeid som engasjerer og som er i dialog med medlemmene.
  • Utnytte mulighetsrommet i tillitsvalgtrollen.

For hver landsmøteperiode legges det en plan for tillitsvalgtopplæringen. Planen er forpliktende for alle organisasjonsledd i Utdanningsforbundet. Her er Planen for 2016-2019.

Utdanningforbundet er medlem av Akademisk Studieforbund