Pensjon

MIddelaldrende par

Offentlig tjenestepensjon

De fleste av våre medlemmer har offentlig tjenestepensjonsordning etter lov om Statens pensjonskasse.

Dame som snart er pensjonist

Privat tjenestepensjon

Partene for private barnehager med hovedtariffavtale i PBL har inngått avtale om hybridpensjon etter lov om tjenestepensjon med virkning fra 1. januar 2020.

Fagartikler

Nyheter om pensjon