Pensjon

Illustrasjon av en person foran en pensjonsgraf med opptjening og utbetaling.

Offentlig tjenestepensjon

De fleste av våre medlemmer har offentlig tjenestepensjonsordning etter lov om Statens pensjonskasse.

Illustrasjon med forbundets verdier knyttet til pensjon: Trygg og kollektiv, livslang, forsutsigbar og like god for kvinner og menn.

Privat tjenestepensjon

De fleste av våre medlemmer i private barnehager i PBL har ytelsesordning etter lov om foretakspensjon.

Fagartikler

Nyheter om pensjon