Pensjon

MIddelaldrende par

Offentlig tjenestepensjon

De fleste av våre medlemmer har offentlig tjenestepensjonsordning etter lov om Statens pensjonskasse.

Privat tjenestepensjon

Partene for private barnehager med hovedtariffavtale i PBL har inngått avtale om hybridpensjon etter lov om tjenestepensjon med virkning fra 1. januar 2020.

Fagartikler

Nyheter om pensjon