Utdanningsforbundet Nordland

Bli medlem!

Kontakt

Storgata 29, Pb.233, 8001 BODØ
Tlf: 23138850
Send e-post

Om fylkeslaget

Nyheter

Kurs i Nordland

Stipendordning

Utdanningsforbundet Nordland har en egen stipendordning for våre medlemmer. Vi har to tildelingsrunder pr. år: 1. mai og 1. oktober.

Pensjonister

Utdanningsforbundet Nordland har sitt eget pensjonistråd.

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og protokoller fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe.

Tariffavtaler