Freire - Revolusjonær frigjøringspedagog

Den brasilianske pedagogen Paulo Freire har med sin bok "De undertryktes pedagogikk" hatt stor  påvirkning på vårt syn på hva utdanning er og bør være. I år ville han blitt 100 år, og Utdanningsforbundet vil være med å hylle han.

Kan Freires pedagogikk ha relevans for dagens lærere? Absolutt! Hva er det med hans pedagogikk som er så grunnleggende at han blir hyllet og feiret over store deler av verden 24 år etter sin død? 

De undertryktes pedagogikk

Hovedverket til Freire "De undertryktes pedagogikk" (1968) kom ut på norsk i 1974. 

Freire er kanskje best kjent for det han kalte bank-modellen, der studenter og elever blir sett på som tomme kontoer som lærerne kan fylle. Den kritiske pedagogikken hans oppfordrer til å sette spørsmål ved alle ting. De undertrykte klassene må stille spørsmål om hvorfor de har blitt undertrykt og hva de kan gjøre for å få til endring.

Han mente at utdanning gir mennesker en forståelse for hvordan vi kan skape og gjenskape oss selv. Gjennom læring får vi en forståelse for hva vi vet og ikke vet.

Idèene og tankene hans har de siste 50 åra vært sentrale i Latin-Amerika. I tillegg hadde han stor innflytelse på 70-tallets "Black Consciousness Movement" i Sør-Afrika, samt fagforeningsbevegelsen og demokratiseringsprosessen der på 70- og 80-tallet. 

Filosofen Freire jobbet på et verk om "økopedagogikk" da ha døde. Målet var å fremme bærekraftighet, globalt samarbeid for en bedre verden og kjærligheten for alt liv. 

Dialog og likeverd

Paulo Freire var svært engasjert i arbeidet mot fattigdom, sult og analfabetisme. Som en følge av arbeidet ble han fengslet og senere utvist til Chile, der han fortsatte kampen mot analfabetismen i Latin-Amerika og Afrika.

Undervisning skal problematisere i stedet for å progammere, den skal stille spørsmål heller enn å gi svar, læreren skal ikke overføre sine tanker til elevene, men sette dem i stand til å bestemme selv via dialog. Dette er noen av grunntankene bak Freires pedagogikk.

Elevmedvirkning, arbeidet for demokratisering og samfunnsutvikling, samt arbeidet mot rasisme og diskriminering er aktuelt også for Utdanningsforbundets arbeid i dag. Hans tanker om at alle individer har lik verdi og har samme rett til å skape seg selv og hevde sin rett, er minst like viktig nå.

Jeg kjemper for en utdanning som lærer oss å tenke og ikke for en utdanning som lærer oss å adlyde. Sitat Paulo Freire 

Du kan også påvirke

Utdanningsforbundet vil markere 100-årsjubileumet for Freires fødsel gjennom ulike aktiviteter. Vi skal blant annet arrangere et seminar/webinar, lage podcast og skrive kronikker. Her stiller vi spørsmål som:

  • Har kritisk tenkning et annet innhold i dag?
  • Er fagfornyelsen "bankundervisning" i forkledning?
  • Hvordan kan Freires tanker blåse nytt liv i utdanningspolitikken?
  • Har den norske skolen mistet ideologisk og faglig dybde og historie?
  • Var Freire for naiv? 
  • Hvilke positive sider kan vi ta med videre og hvilke må vi forkaste?

Vi har utarbeidet forslag til hva fylkeslag og lokallag kan gjøre, fra avisinnlegg, debatt på sosiale medier eller dere kan ta en prat med kollegaer rundt arbeidet med rasisme, seksisme og radikalisering. Temaene er mange og interessante. 

Forslag til hva fylkeslag og lokallag kan gjøre:
Paulo Freire jubileet Hva du og ditt fylkeslag eller lokallag kan gjøre.pdf

Ressursheftet 4/2020 om Utdanningsforbundet sitt samarbeid med andre lærerforeninger

Cecilie van der Hagen Johansen Pérez sin kronikk om Paulo Freire 

Education International Latin-Amerikas nettsider om 100 år med Paulo Freire 

Nettsidene om Utdanningsforbundets engasjement og arbeid internasjonalt

Se også artikler på www.utdanningsforskning.no som fra mai i år vi ha en samleside med Freire-relaterte artikler.