Kontaktinformasjon

Telefon: 23138000
Adresse: Hjalmar Wessels vei 10, 1721 SARPSBORG

Ledelse

Avbildet: Mari Emma Odberg Bjerke
Mari Emma Odberg Bjerke

Leder

Avbildet: Wenche Langvik Pereira
Wenche Langvik Pereira

Nestleder

Fem personer rundt et møtebord

Utvalg og nettverk er i gang

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår (ULA), utvalg for utdanningspolitikk (UPU) og nettverk for voksenopplæring er i gang og har hatt sine første møter. Utvalgene og nettverket består av tillitsvalgte fra fylkeskontoret og medlemmer oppnevnt av fylkesstyret med møter inntil fire ganger i året.

Publisert 29.05.2024

Personer sitter rundt et bord og samtaler

Lederseminar i Utdanningsforbundet Østfold

6. og 7. mai samlet vi 80 ledere til seminar på Scandic Brennemoen hotell i Mysen. Våre ledere i barnehage og skole fikk to innholdsrike og nyttige dager!

Publisert 08.05.2024