Kontakt oss

Slik kan du kontakte Utdanningsforbundet, både sentralt og lokalt. Husk at du som regel bør snakke med tillitsvalgt på din arbeidsplass først.

Sentralbord: 24 14 20 00

 • Forsikringer og medlemstilbud – tast 1.
 • Kontingent og medlemsregister – tast 2.
 • Sentralbord – tast 3.

Problemer med innlogging på nettsiden?
Ring Intility på 24 10 34 00

Send e-post: post@utdanningsforbundet.no

Avbildet: Rikke Bjurstrøm
Rikke Bjurstrøm

Kommunikasjonssjef

Avbildet: Nina Hulthin
Nina Hulthin

Pressesjef


Bilder til fri bruk for pressen

Her kan du blant annet laste ned bilder av ledelsen, sentralstyret og fylkesledere.

Last ned pressebilder i Fotoweb 

Avbildet: Lars Erik Wærstad
Lars Erik Wærstad

Sekretariatssjef

Avbildet: Marianne Frydendal
Marianne Frydendal

Assisterende sekretariatssjef


Avbildet: Karin Liabø
Karin Liabø

Avdelingsleder

Avbildet: Kari Andersson
Kari Andersson

Leder, seksjon HR

Avbildet: Vigdis Sandmo Eriksen
Vigdis Sandmo Eriksen

Leder, seksjon organisasjonsbygging

Avbildet: Kent Inge Waaler
Kent Inge Waaler

Leder, seksjons opplæring, kurs og konferanser


Avbildet: Rikke Bjurstrøm
Rikke Bjurstrøm

Kommunikasjonssjef

Avbildet: Nina Hulthin
Nina Hulthin

Pressesjef

Avbildet: Stian Skaar
Stian Skaar

Nettredaktør

Avbildet: Stig Brusegard
Stig Brusegard

Kommunikasjonsrådgiver

Avbildet: Vigdis Alver
Vigdis Alver

Senior kommunikasjonsrådgiver

Avbildet: Marius Vik
Marius Vik

Kommunikasjonsrådgiver

Avbildet: Else Hurum
Else Hurum

administrasjonskonsulent

Avbildet: Eli Kristine Korsmo
Eli Kristine Korsmo

Kommunikasjonsrådgiver

Avbildet: Arun Ghosh
Arun Ghosh

Kommunikasjonsrådgiver


Avbildet: Lasse Kolstad
Lasse Kolstad

Avdelingsleder

Avbildet: Milena Adam
Milena Adam

Leder, seksjon utdanning og forskning

Avbildet: Bjørg Unstad
Bjørg Unstad

Leder, seksjon samfunn og analyse

Avbildet: Tone Rosvoll
Tone Rosvoll

Leder, seksjon forhandlinger

Avbildet: Ruth-Line Meyer Walle-Hansen
Ruth-Line Meyer Walle-Hansen

Leder, seksjon juridisk


Avbildet: Tom Christian Axelsen
Tom Christian Axelsen

Avdelingsleder Sekretariats- og medlemstjenester

Avbildet: Soufiane Homrani
Soufiane Homrani

Seksjonsleder

Avbildet: Liss Marit Kårtveit Nordberg
Liss Marit Kårtveit Nordberg

Spesialrådgiver

Avbildet: Per Sververmoen
Per Sververmoen

Leder, seksjon fellestjenester

Avbildet: Kari Tømmerås
Kari Tømmerås

Leder, seksjon medlemstilbud

Avbildet: Astrid Bach
Astrid Bach

Leder, seksjon medlemsservice

Avbildet: Kjetil Måseide
Kjetil Måseide

Leder, seksjon økonomi


Avbildet: Kaja Mejlbo
Kaja Mejlbo

Redaktør

Avbildet: Harald F. Wollebæk
Harald F. Wollebæk

Redaksjonssjef

Avbildet: Linda Sjødal
Linda Sjødal

Markedssjef


Husk at du alltid må passe på ditt eget personvern når du er i kontakt med oss. Skal du sende en e-post, for eksempel til en tillitsvalgt, bør du kryptere den før du sender.

NB! Du kan kun kryptere vedlegg til e-poster, ikke teksten i selve e-posten. Pass derfor på at du legger eventuelle sensitive opplysninger i vedlegget som du krypterer. Ikke oppgi sensitive opplysninger i selve e-post-teksten.

Gå til sikker.udf.no for å kryptere vedlegg.

Les mer om personvern i Utdanningsforbundet.


Vi svarer på spørsmål om endring av arbeidsforhold, kontingent, medlemskategori og andre ting som handler om medlemskapet.

E-post: medlem@utdanningsforbundet.no

Telefon: 24 14 20 00 – tastevalg 2

Du kan også få hjelp via chat her (i vår åpningstid)

Endre opplysninger? 

På Min side kan du enkelt endre arbeidsplass og stilling, oppdatere adresse og andre medlemsopplysninger. Logg inn på Min side

Noe mer du lurer på om ditt medlemskap?

Her finner du praktisk informasjon om ditt medlemskap


E-post: forsikring@utdanningsforbundet.no

Telefon: 24 14 20 00 – tastevalg 1

Du kan også ta kontakt via chat her (i vår åpningstid)

Spørsmål om private forsikringer?

Dette gjelder forsikringer som hus, bil, båt, husdyr etc. Kontakt Tryg direkte på tryg.no. Som medlem har du prioritert tilgang via telefon 55 17 19 26

Melde skade?

Send skademelding direkte til Tryg Forsikring på tryg.no, eller på telefon 55 17 19 26.


Hvis du har spesifikke spørsmål om din lønn eller forhold på din arbeidsplass, bør du kontakte tillitsvalgte på arbeidsplassen eller lokallaget i kommunen du jobber i.

Hvis du har generelle spørsmål i forbindelse med lønnsoppgjør, lønn eller arbeidsvilkår på din arbeidsplass eller kommune, kan du kontakte lokallaget eller fylkeslaget i det fylket du jobber i.

Du kan også bruke dette skjemaet for å sende inn spørsmål om lønn og arbeidsvilkår


 • Har du spørsmål om ledelse av skoler og barnehager?
 • Trenger du råd og veiledning som leder? 
 • Ønsker du å drøfte lederfaglige spørsmål med organisasjonen? 

Telefontjenesten er for tiden stengt. Fyll ut henvendelsen din i skjemaet her.

Les mer om lederhjelpen her: Leiarhjelpa – til hjelp og støtte for leiarmedlemmer


Postadresse:

Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland
0134 Oslo

Besøksadresser:

Administrasjonsbygget:

Hausmanns gate 17
0182 Oslo

Utdanningsforbundets konferansesenter:

Osterhaus' gate 4A
0183 Oslo


Organisasjonsnummeret til Utdanningsforbundet er 884026172. Alle fylkeslag har egne organisasjonsnumre. Her finner du alle organisasjonsnumrene