Faglig og administrativt støttesystem

En sentral del av Utdanningsforbundets politikk er at vi alle deltar i profesjonsfellesskapet som utgjør laget rundt barn, unge og voksne i utdanning. Med cirka 6200 medlemmer er FAS den nest minste og mest sammensatte medlemsgruppen i Utdanningsforbundet.

Meld deg inn her

Aktuelt

Oversiktsbilde over en aula i et skolebygg.

Skriftlige innspill om andre yrkesgrupper

Hvilket ansvar og hvilke oppgaver kan ulike profesjoner og yrkesgrupper bidra med i barnehage, skole og SFO? Dette var tema når Udir innkalte til innspills- og dialogmøte i slutten av januar 2021.

09.02.2021

Relevante kurs

24.09.2024 kl. 14:30 - 16:00

Når matematikk blir vanskelig

Frist: 10.09.2024

Dette kurset vil ta for seg noen vanlige utfordringer som påvirker mestring i matematikk og vise hvordan vi kan møte dem i opplæringen.

Oversiktsbilde av streikearrangement. Mange mennesker står sammen med hvite streikeskjorter og plakater.

Årsmelding 2022

Lurer du på hvilke prioriteringer Utdanningsforbundet gjorde i 2022? Eller er du nysgjerrig på hvilke målsettinger vi nådde? Les sentralstyrets årsmelding her.

Årsmelding 1 / 2023