Voksenopplæring

Slik jobber vi med voksenopplæring

Om voksenopplæringsfeltet

Voksenopplæring er en samlebetegnelse på opplæring som er særskilt rettet mot voksne med sikte på personlig utvikling, kvalifisering for arbeidslivet eller kvalifisering for videre skolegang.

Lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen

En oversikt over de viktigste tingene å være klar over når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer i voksenopplæringen.

Voksenopplæring i et internasjonalt perspektiv

I internasjonal sammenheng snakkes det gjerne om Livslang (og livsbred) læring fra barnehage til høyere utdanning, og voksenopplæringen settes inn i en bredere kompetansepolitisk sammenheng.

Aktuelt om voksenopplæring

Les våre siste artikler, publikasjoner og nyheter om voksenopplæring.

Artikler fra Utdanningsforskning