En god lærer er en god start

Utdanningsforbundet har over 180.000 lærere og ledere i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, universitet og høgskole og innenfor faglig-administrativt støttesystem som medlemmer. Sammen jobber vi for en sterkere profesjon og gode lønns- og arbeidsvilkår.

Kvinnelig lærer står foran tavla og ser ut over klasserommet