En god lærer er en god start

Utdanningsforbundet organiserer over 180.000 lærere og ledere i barnehage, skole og resten av utdanningssystemet. Sammen jobber vi for en sterkere profesjon og gode lønns- og arbeidsvilkår.

Kvinnelig barnehagelærer i samspill med et barn ved et bord