En god lærer er en god start

Utdanningsforbundet organiserer over 180.000 lærere og ledere i barnehage, skole og resten av utdanningssystemet. Sammen jobber vi for en sterkere profesjon og gode lønns- og arbeidsvilkår.

Kvinnelig barnehagelærer i samspill med et barn ved et bord

Kurs og konferanser

Flere kurs og konferanser

2021 vil i all hovedsak være digital. Vi har noen kurs som er åpne og gratis for medlemmer, men de fleste av kursene har kursavgift. Klikk deg inn på hvert enkelt arrangement for å se hvordan det er lagt opp, og for å melde deg på.

Flere kurs og konferanser