En god lærer er en god start

Utdanningsforbundet har over 180.000 lærere og ledere i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, universitet og høgskole og innenfor faglig-administrativt støttesystem som medlemmer. Sammen jobber vi for en sterkere profesjon og gode lønns- og arbeidsvilkår.

Kvinnelig lærer står foran tavla og ser ut over klasserommet

Kurs og konferanser

Flere kurs og konferanser

Våren 2021 vil i all hovedsak være digital. Vi har noen kurs som er åpne og gratis for medlemmer, men flere av kursene har nå kursavgift. Klikk deg inn på hvert enkelt arrangement for å se hvordan det er lagt opp, og for å melde deg på.

Flere kurs og konferanser