Ledige stillinger

Vil du jobbe sammen med oss? Foto: Ole Walter Jacobsen

Som landets suverent største fagforening innenfor utdanning arbeider vi for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet. Vår unike posisjon gir deg som ansatt både store muligheter og stort ansvar.

Utdanningsforbundet er en stor kunnskapsorganisasjon med et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Vi forventer mye av deg, men du får også tilgang til spennende utfordringer og store utviklingsmuligheter.

Utdanningsforbundet - en arbeidsplass for deg?

Som ansatt i Utdanningsforbundet er du sammen med 270 ansatte, flere tusen tillitsvalgte og mer enn 170.000 medlemmer med på å arbeide for kvalitet i opplæringstilbudet til barn, unge og voksne.

Som landets suverent største fagforening innenfor utdanning arbeider Utdanningsforbundet for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet, og for at medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår skal være best mulig.

Utdanningsforbundet er en stor kunnskapsorganisasjon med et bredt spekter av arbeidsoppgaver som gir ansatte store utviklingsmuligheter. Enten du jobber med utdanningspolitikk, lønnsforhandlinger, juridiske saker på vegne av medlemmene, organisasjonsarbeid, regnskap, intern service, medlemsvilkår eller kontingentinnkreving – er du ett av mange viktige ”tannhjul” i organisasjonen.

Som fagforening er Utdanningsforbundet også opptatt av å gi egne medarbeidere gode lønns- og arbeidsvilkår, å kunne tilby et godt arbeidsmiljø og en fleksibel arbeidsdag, og å tilrettelegge for faglig utvikling for den enkelte medarbeider.

Utdanningsforbundet ble stiftet i 2002, men springer ut av Norsk Lærerlag og Lærerforbundet som har røtter som går mer enn 100 år tilbake. Som ansatt i Utdanningsforbundet er du dermed med på å videreføre en lang tradisjon både som fagforening og profesjonsorganisasjon for lærere på alle nivå i utdanningssystemet.

Vil du jobbe sammen med oss?