Reisebrev fra Genèveskolen

Genèveskolen gir meg muligheten til å møte hele verdens arbeidsliv på FN-organet ILOs konferanse 3.-14. juni, sier Rebekka Østebrøt. Genèveskolen har deltakere fra alle de nordiske landene. I år er vi 27 deltakere fra forskjellige fagorganisasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland.

Hvert år samles en gruppe med nordiske fagorganiserte for å delta på ILOs (International Labour Organization - Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) internasjonale arbeidskonferanse. 

imagelf8rs.png 
Den norske delegasjonen på plass uten for ILOs hovedkvarter. Foto: Robin Carlberg

Utdanningsforbundet har i mange mange år hatt en av plassene på Genèveskolen. I år er jeg den heldige som får representere Utdanningsforbundet. Til vanlig er jeg organisasjonsfrikjøpt for å ivareta grunnskole i Utdanningsforbundet Rogaland. I tillegg er jeg er lokallagsleder i Utdanningsforbundet Eigersund.

Får løftet blikket

Gjennom å delta på Genèveskolen får jeg løftet blikket ut over de lokale problemstillingene jeg har, både i Eigersund og i Rogaland, og får sjansen til å engasjere meg i internasjonale spørsmål. Jeg lærer om hvilke muligheter til innflytelse fagbevegelsen og andre folkebevegelser har i en global verden.

Den internasjonale arbeidskonferansen ble avholdt for første gang i 1919, og i år avholdes den for 112. gang. Representanter fra regjeringer, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner fra ILOs 187 medlemsland samles i Genève for å finne arbeidsløsninger. Hovedfokuset i år er lærlingplasser, sosial beskyttelse og arbeidsvern og rettferdig omstilling. Konferansen samler over 5000 representanter hvert år. Den er den eneste plassen i FN-systemet hvor regjeringer, arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger stiller på lik linje.

Jakt på ny arbeidsstandard

Selv skal jeg følge komitéen som er på jakt etter en ny arbeidsstandard for beskyttelse mot biologiske farer. Allerede i 2017 begynte man å snakke om at det på tross av at det finnes over 190 konvensjoner og over 200 rekommandasjoner, så var det et gap når det kom til biologiske farer. Biologisk helsefare er et viktig aspekt i arbeidsmiljøet, og beskyttelse av våre arbeidstakere mot mulige farer er viktig. Det at verden ble rammet av Covid-19 satte virkelig søkelyset på problemstillingen. I løpet av årets, og neste års, konferanse skal representanter fra alle ILOs medlemsland diskutere og bli enige om en ny arbeidsstandard.

Jeg ser frem til gode diskusjoner rundt et tema som jeg mener er veldig viktige for våre medlemmer. Erfaringene vi fikk gjennom Covid-19, hvor mange av oss fortsatte vår arbeidsdag som vanlig uten verken hjemmekontor eller verneutstyr, viser at det for våre medlemmer er veldig viktig med en arbeidsstandard som verner oss om vi blir utsatt for biologiske farer i arbeidshverdagen vår.

ILOs hjemmeside