Skolerte tillitsvalgte gir resultater!

Når deler av lønna blir holdt tilbake kan skolerte tillitsvalgte bidra til å løse problemet. Det skjedde nettopp for Utdanningsforbundets kollegaer i Indonesia.

PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) er en stor organisasjon som opererer i et vanskelig geografisk område. Det er store kommunikasjonsutfordringer og utdanningssystem er komplekst. Utfordringene er mange.

Det antas at mer enn halvparten av lærerne i Indonesia er ansatt på kontrakter. Disse har ofte lavere lønninger enn statsansatte, og i tillegg har de usikkerheten det er å være ansatt på kontrakt.

Telefon fra fortvilet tillitsvalgt

PGRIs president, Unifah Rosyidi, fikk en telefon fra et medlem i Sør-Øst Sulawesi i Boman-distriktet. Lærerne her var fortvilet fordi de det siste året ikke hadde fått utbetalt den andelen av lønna som skal komme fra de lokale myndighetene. Lærerne lønnes både via det nasjonale budsjettet og via provinsen og distriktet.

-Heldigvis, sier Rosyidi, visste jeg at vi hadde godt skolerte tillitsvalgte i nærheten, som kunne gå i dialog med myndighetene.

Færre lærere blir sertifisert

Lærerne i Indonesia må ha sertifisering. Ifølge PGRI er det likevel vanskelig å bli sertifisert. Dette skyldes ikke minst fordi da har man større rettighet til en stilling i det offentlige, som igjen fører til bedre lønn.

At myndighetene diskuterer en ytterligere innstramming i sertifiseringsordningen gjør ikke situasjonen bedre. Slik det er nå må man oppnå et resultat mellom 6 og 7 av 10 for å bli kvalifisert. Myndighetene ønsker å heve denne grensen til 8.

Ønskeliste til president Jokowi

På PGRIs årsdag for stiftelsesdatoen 25. november tok Unifah Rosyidi opp disse problemene i sin tale til landets president, Jokowi.

Hun sa: Det er tre ting jeg ønsker:

 1. lønninger må bli betalt i tide og den må være riktig
 2. at læreres autonomi må respekteres, og å øke kravet til 8 poeng er ikke veien å gå
 3. flere lærere må bli offentlige ansatte. Med nesten halvparten av lærerne på kontrakt, må disse prioriteres.

Tillitsvalgte forhandlet fram etterbetaling

Tillitsvalgte Kasmawati Dulla har vært medlem og aktiv i PGRI en årrekke. Først den siste tiden har hun fått den opplæringen hun mener er nyttig for at hun skal kunne gjøre jobben sin på en god måte. I tillegg til å bidra til oversikt over medlemmer og rekruttering, trekker hun fram kunnskap om pådriverarbeidet som spesielt viktig.

- Det er viktig at vi som fagforening gjør en god jobb for medlemmene våre. Da Rosyidi fikk telefon fra de fortvilte lærerne i Boman var det Dulla hun kontaktet. -Vi måtte først få oversikt over situasjonen, forteller Dulla.

- Det var 1060 lærere som ikke hadde mottatt lønn fra distriktsnivå på ett år.

- Redselen for å bli overført til et mer avsidesliggende sted var hovedårsaken til at de ikke hadde turt å gå i dialog med myndighetene. Heldigvis kunne styret bruke sine kunnskaper til å gjøre nettopp det. Resultatet var at alle lærerne fikk etterbetalt lønna si.

PGRI - Persatuan Guru Republik Indonesia

 • Antall medlemmer registrert i databasen: 1.805.462
 • Struktur: Nasjonalt nivå, 34 provinser, 502 regioner, 4.188 distrikter, 68.139 lokallag
 • Leder: Unifah Rosyidi.
 • Likestilling innen organisasjonen: 30 % kvinner i ledelsen nasjonalt, 10 provinser har 30 % eller flere kvinner i styret.  
 • Organiserer lærere fra barnehage til høyere utdanning

Utdanningsforbundet og PGRI

 • Utdanningsforbundet, Education International – Asia, Australian Education Union, Japan Teachers Union og Lärarförbundet i Sverige har et felles samarbeid med PGRI. Samarbeidets målsetting er å bidra til at PGRI blir en sterk, uavhengig, demokratisk og bærekraftig organisasjon.
 • Skolering av 35 ledere på provinsnivå. Disse gjennomfører kursing på distriktsnivå i organisatorisk lederskap, styremedlemmers funksjoner og plikter, kommunikasjon, påvirknings- og kampanjearbeid.
 • IKT-baserte medlemsskapsregister, økonomistyringssystem og videreutvikling av tillitsvalgtsregister.
 • Likestilling, blant annet gjennom implementering av den vedtatte 30% -kvoten i alle valgte styrer i PGRI.

Indonesia og utdanningssystemet

 • Verdens 4. mest folkerike nasjon med 251.880.000 innbyggere.
 • Et øyrike bestående av mer enn 17.508 øyer, hvorav om lag 6.000 er bebodd.
 • Verdens 16. største økonomi, medlem av G20 og det land i verden med størst antall muslimer.
 • Om lag 43 % av befolkningen er under 25 år.
 • Uavhengig siden 17. august 1945.
 • 34 provinser 502 regioner, 6.543 distrikter og 75.244 landsbyer
 • Over 28 millioner mennesker defineres som fattige i den offisielle statistikken (1,13 USD per dag, og det er vanlig å regne 2 USD per dag).
 • Om lag 60 millioner elever, nesten 4 millioner lærere og 340.000 utdanningsinstitusjoner – verdens 4. største utdanningssystem (nr 3 i Asia).
 • Obligatorisk skole består av grunnskole + ungdomsskole 6 + 3 år - lovnad om 12-årig.
 • Har både offentlige, private og internasjonale skoler, samt offentlige og private islamske skoler.
 • Utdanning ligger under to departement, ett for utdanning og kultur (ca. 84 % av institusjonene) og ett for religiøse spørsmål (16 % av institusjonene). Siden 2014 også minister for forskning og teknologi og høyere utdanning.  Grunnskolen finansieres med 61 % fra distriktene, 1 % fra provinsene og 38 % nasjonalt.
 • Lærerutdanningen er en 4-årig utdanning, samt sertifisering.
 • Andel private skoler:
  • 7 % grunnskole
  • 56 % ungdomsskole
  • 67 % videregående
 • I 2005 ble det innført sertifiseringskrav for lærere.

Kilde: OECD/Asian Development Bank (2015), Education in Indonesia: Rising to the Challenge, OECD