Tariffavtaler

Har din arbeidsplass tariffavtale?

Her kan du sjekke om en arbeidsplass har tariffavtale med Utdanningsforbundet.