Tariffavtaler

KA - arbeidsgiverorg. for kirkelige virksomheter

Andre tariffavtaler

Her finner du blant annet våre standard tariffavtaler for skole og barnehage, samt øvingslæreravtaler.

Har du ikke tariffavtale?

Det burde være en selvfølge at alle medlemmer i Utdanningsforbundet er omfattet av en tariffavtale. Dessverre er det ikke slik. Utdanningsforbundet arbeider derfor for å sikre medlemmer en tariffavtale.

Har din arbeidsplass tariffavtale?

Her kan du sjekke om en arbeidsplass har tariffavtale med Utdanningsforbundet.