Finansiering av utdanning må prioriteres

De økonomiske konsekvensene av Covid-19 kan få store konsekvenser for retten til utdanning i store deler av verden.

Sentralstyremedlem Siri Skjæveland Lode fra Utdanningsforbundet deltok i møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide om norske prioriteringer under FNs 76. generalforsamling. Her uttrykte hun stor bekymring for finansiering av utdanningssektoren.

– For å sikre utdanning for utvikling må det investeres i offentlige utdanningssystemer. Da er det ikke nok å opprettholde nivået på utdanningsbudsjettene, de må økes, sa Siri Skjæveland Lode.

Tidligere i år anslo Det internasjonale pengefondet at 154 land kom til å kutte sine budsjetter i 2021. I 2022 er det forventet ytterligere kutt. Det vil bety innstramminger for majoriteten av verdens befolkning og kunne påvirke retten til utdanning, mulighet til livslang læring og det vil svekke muligheten til å få en god lærer.

– Hvordan vil Norge bidra til at finansiering av utdanningssektoren blir drøftet og blir en prioritet, spør Skjæveland Lode.

Eriksen Søreide la i sitt svar vekt på ulovlig kapitalflukt, satsingen på skatt for utvikling, men ikke minst behovet for at landene selv prioriterer utdanning over sine budsjetter. Hun understreket at alle land må prioritere langsiktige mål som utdanning og helse og sa at dette er et av de temaene Norge vil ha med seg til høynivåmøtet.

Skjæveland Lode var fornøyd med svaret fra utenriksministeren.

– Det er helt i tråd med det Utdanningsforbundet mener. Finansiering av utdanning må prioriteres av alle land. Skatt er grunnleggende og det er viktig å stanse ulovlig kapitalflukt, sier hun.