Verdensbanken åpner undersøkelse av internasjonalt privat utdanningsselskap

I fjor uttalte Steffen Handal seg om Bridge International Academies (BIA) og deres knebling av ytringsfriheten i Kenya. Nå har flere sivilsamfunnsorganisasjoner gått sammen og klaget Verdensbankens utlånsorgan (IFC) inn til Verdensbankens klageorgan (CAO). CAO vil undersøke saken nærmere.

Ulike sivilsamfunnsorganisasjoner, blant annet Global Campaign for Education som Utdanningsforbundet og Education International deltar i, har klaget Verdensbankens utlånsorgan International Finance Corporation inn til Verdensbankens klageorgan, World Bank's Compliance Advisor Ombudsman (CAO).  CAO vil undersøke saken nærmere.

Bridge International Academies (BIA) er et stort internasjonalt selskap som tilbyr utdanning i såkalte lav-kostnads-skoler. Dette er private skoler som markedsfører seg inn mot utdanning for barn fra fattige familier. BIA påstår de driver kvalitetsundervisning, men flere studier har vist at undervisningen ofte baserer seg på standardiserte instruksjoner. Undervisningspersonalet er ofte ukvalifiserte, uten fast ansettelse og har lave lønninger. I Kenya eier selskapet mer enn 400 skoler. I tillegg har de skoler i Uganda, Nigeria, Liberia og India.

Klagen, som CAO har tatt til etterretning, dokumenterer brudd på IFC-standarder for lån. BIA har blant annet brutt regelverket for registering av private skoler, ikke fulgt den nasjonale læreplanen og har heller ikke fått sin læreplan godkjent av Kenyanske myndigheter. I tillegg respekterer ikke BIA grunnleggende arbeidstakerrettigheter. I klagen understrekes det at det fokuseres på BIAs virksomhet i Kenya, men problemene er relevante også for de andre landene selskapet opererer i.

I 2014 ga Verdensbankens internasjonale finansinstitusjon (IFC) et lån til BIA, slik at de kunne utvide virksomheten til flere afrikanske land. IFCs egne standarder skal blant annet sikre arbeidstakeres rettigheter, helse, miljø og sikkerhet og respektere lovene i landet lånet skal brukes.

Du kan lese mer om saken her:

Pressemelding fra Right to Education om Verdensbankens aksept på klagen om investeringen i BIA

Utdanningsforbundet om BIA og kommersialisering:

Les sak om internasjonalt arbeid mot privatisering og kommersialisering

Les hva Steffen Handal sier om knebling av ytringsfriheten i Kenya

Nettbrett erstatter læreren