Designmanualen

I Utdanningsforbundets designmanual finner du vår visuelle profil med logo, farger, typografi, bilder og dekorelementer. Du finner også retningslinjer for hvordan du skal bruke disse elementene.

Kortadresse: udf.no/designmanual

Reglene for universell utforming stiller krav til lesbarhet for å nå alle målgrupper. Dette må tas hensyn til i utforming av både digitalt og trykt materiell.

Hva er universell utforming?

Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett funksjonsevne. Når du lagar noko som er universelt utforma, når du alle målgruppene gjennom éi og same løysing.
difi.no

Hensikten med designmanualen er å gi retningslinjer for en sammenhengende og enhetllig bruk av designet på alle flater.

Når designmanualen følges, skaper vi gjenkjennelse for Utdanningsforbundet i alle flater, og styrker på den måten vår visuelle identitet og våre verdier. 

Designmanualen inneholder vesentlige regler for bruk av logo, farger, typografi og bilder, men dekker ikke alle former for visuell utforming. Finnes det ikke svar her, så anbefales det å alltid ha lesbarhet i fokus, og være restriktiv med trender og effekter.

Vår visuelle profil er verdifull, og gjennom konsekvent bruk på alle digitale og trykte flater, ivaretar og styrker vi Utdanningsforbundet visuelle identiet.  

Ved å bruke den visuelle profilen på riktig måte, sørger vi for at Utdanningsforbundet fremstår med en klar og tydelig stemme.

Designmanualen inneholder de visuelle elementene vi trenger for å være tydelige og fremstå som enhetlig og profesjonell i all kommunikasjon. 

Her finner du logo, farger, typografi og bilder, i tillegg til detaljert informasjon med eksempler på hvordan bruke designet.

Her finner du også originalfiler i flere filformater for både skjerm og trykk som kan lastes ned og brukes til eget materiell. Vi anbefaler å bruke disse, for å unngå feil og dårlig kvalitet.

Våre verdier former hvem vi er og hvordan vi handler. Gjennom å etterleve og kommunisere verdiene våre, bygger vi sterke relasjoner både internt og eksternt. Våre verdier er:

  • sterk
  • solidarisk
  • profesjonell
  • engasjert

Utdanningsforbundets verdier kommer frem gjennom logoen, fargevalg, typografi og bildestil.