Student

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en studentorganisasjon som jobber for lærerstudenter og deres interesser.

Som medlem hos oss blir du en del av et fellesskap og vil få mange støttespillere rundt deg. Du kan blant annet få veiledning i konfliktsitasjoner.  Du kan også bestille vår studentforsikring skreddersydd for deg som lærerstudent. 

Bli med på laget for en bedre lærerutdanning og studentrettigheter! Sammen er vi den største lærerstudentstemmen og vi har mye innflytelse på hvordan lærerutdanningene skal se ut. Blant annet jobber vi for at din praksis skal bli så god som mulig. 

Hold deg faglig oppdatert gjennom faglige tidsskrifter, kurs og foredrag, slik at du blir bedre forberedt på lærerjobben.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har rundt 20 000 medlemmer som alle er studenter som skal bli lærere i barnehage eller skole, og pedagoger i støttesystemet.  I Pedagogstudentene jobber vi sammen for å skape best mulige utdanninger, slik at vi alle skal bli rusta til verdens viktigste yrke.  Som medlem i Pedagogstudentene er du også studentmedlem i Utdanningsforbundet - Norges største lærerorganisasjon.

Vi er framtidas lærere, og vi blir sterkere sammen.

Medlemskapet i Pedagogstudentene er gratis og du bestemmer selv hvor lenge du vil være medlem. 

Les mer om Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Et medlemskap i Pedagogstudentene er også et studentmedlemskap i Utdanningsforbundet. At du som medlem av Pedagogstudentene samtidig er medlem av Utdanningsforbundet betyr at du kan dra nytte av styrken til Norges nest største fagorganisasjon.

Dette er særlig til hjelp for deg som jobber i 20% stilling eller mer i barnehage eller skole ved siden av studiene. Da kan du registrere ditt arbeidsforhold, betale kontingent og få et fullverdig medlemskap i Utdanningsforbundet. Les mer om hva det betyr.

Sannsynligheten er stor for at Pedagogstudentene har et lokallagsstyre ved ditt studiested. Det vil si at det er tillitsvalgte som blant annet arrangerer sosiale eller faglige arrangementer for medlemmene på studiestedet og påvirker egen utdanning. Hvis du vil det, kan du bli en del av dette ved å engasjere deg der du studerer.

Les mer om hvordan du kan engasjere deg.

Tlf: 24 14 20 00

E-post: [email protected]

Facebook: @Pedagogstudentene
Twitter: @pedagogstud
Instagram: @pedagogstudene

Lokalt: Ditt lokallag

Postadresse:

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 
Postboks 9191 Grønland
0134 Oslo 

Besøksadresse:

Hausmannsgate 17
0182 Oslo

Pressehenvendelser:

[email protected] / 95 41 67 72