Student

Lærerstudentene i Utdanningsforbundet er en studentorganisasjon som jobber for lærerstudenter og deres interesser.

Lærerstudentene er en organisasjon for deg som studerer for å bli lærer eller annet pedagogisk personell i barnehage eller skole.

Med 20 000 medlemmer er Lærerstudentene den desidert største organisasjonen for framtidens lærere, som blant annet jobber for å gjøre utdanningene bedre, styrke studenters rettigheter og være der for sine medlemmer.

Alle som studerer på et lærerstudium eller på et annet studium som kvalifiserer til å jobbe i norsk skole eller barnehage kan være medlem i Lærerstudentene. Det inkluderer blant annet:

• Barnehagelærerutdanning
• Grunnskolelærerutdanning
• Lektorutdanning
• Faglærerutdanning
• Yrkesfaglærerutdanning
• Praktisk-pedagogisk utdanning
• Spesialpedagogikk

Lærerstudentene følger Utdanningsforbundets kriterier for medlemskap, slik at alle som er medlemmer i studentorganisasjonen kan melde overgang til Utdanningsforbundet etter endt utdanning. Ønsker du mer spesifisering i hvem som kan bli medlem i Utdanningsforbundet kan du lese retningslinjer til medlemskapsparagrafen i Utdanningsforbundet.

Medlemskap i Lærerstudentene er gratis, og det å være medlem er en stor fordel. Her er noen av de viktigste grunnene:

  • Trygghet i studiet. Du har Lærerstudentene i ryggen hvis du havner i en konfliktsituasjon i studiet ditt. De kan gi deg rådgivning og støtte.
  • Billig forsikring. Medlemmer i Lærerstudentene får tilbud om en forsikring skreddersydd for studenter til bare 100 kroner i måneden.
  • Sterkere sammen. Det er mye lettere å påvirke studiet, eller klage på noe man er uenig i, når flere står sammen om å få til en endring.
  • Fellesskap. For mange er Lærerstudentene stedet der de møter sine beste venner i studietiden. De har lokallag ved de fleste studiesteder.
  • Bedre faglig. Jobbsøkerkurs, fagdager eller nasjonale konferanser du får dekket kostnadene til – dette er bare noen av de faglige mulighetene du får som medlem av Lærerstudentene i Utdanningsforbundet.

Medlemskap i Lærerstudentene er ikke bindende, så du kan melde deg ut når du vil dersom du av en eller annen grunn ikke ønsker å være medlem lenger.
Les mer om medlemsfordelene til Lærerstudentene her.

Bli med på laget for en bedre lærerutdanning og studentrettigheter. Lærerstudentene i Utdanningsforbundet er den største lærerstudentstemmen og har mye innflytelse på hvordan lærerutdanningene skal se ut. Blant annet jobber de for at din praksis skal bli så god som mulig.

Les mer om Lærerstudentene sin politikk her.

Hold deg faglig oppdatert gjennom faglige tidsskrifter, kurs og foredrag, slik at du blir bedre forberedt på lærerjobben. Lærerstudentene i Utdanningsforbundet tilbyr ulike kurs og webinarer gjennom året. Som student kan du også delta på kurs, konferanser og webinarer i regi av Utdanningsforbundet. Flere av disse arrangementene er gratis for studentmedlemmer.

Finn aktuelle arrangementer i regi av Utdanningsforbundet her. 

Lærerstudentene i Utdanningsforbundet har aktive lokallag ved de fleste studiestedene i landet som har lærerutdanning. Her arrangerer studenter på ditt studiested arrangementer som fagkvelder, quiz, kinokvelder og mye annet. Alle arrangementer er gratis for deg som medlem. Det er også mulighet å bli med i lokallagsstyrene på studiestedene.

Ta kontakt med Lærerstudentene hvis du ønsker å opprette et lokallag ved et studiested uten lokallag. Hør gjerne med noen du kjenner om de vil være med, det er alltid lettere å være flere. Kontakt Lærerstudentene her.

Lærerstudentene er Utdanningsforbundets studentorganisasjon, og medlemmer i Lærerstudentene regnes som studentmedlemmer i Utdanningsforbundet. Dette betyr at du kan dra nytte av styrken til Norges nest største fagforening, og den desidert største for lærere i barnehage og skole med 190.000 medlemmer.

Medlemskap vil også være til hjelp for deg som jobber i 20 % stilling eller mer, i barnehage eller skole ved siden av studiene. Da kan du registrere ditt arbeidsforhold og få et fullverdig medlemskap i Utdanningsforbundet, som blant annet innebærer rett til bistand om du havner i en situasjon på arbeidsplassen og ønsker hjelp fra tillitsvalgte.

Dersom du arbeider i barnehage eller skole ved siden av studiet, er det å delta på møter i regi av Utdanningsforbundet en fin arena for både faglig og sosialt samhold.

Som ferdigutdannet kan du ikke lenger være medlem av Lærerstudentene, men du kan melde overgang til Utdanningsforbundet. Det er veldig lett å melde overgang.

Det første året etter endt utdanning betaler man ikke kontingent, men du får tilsendt faktura for grunnforsikring. Grunnforsikringen registreres automatisk når du melder deg inn i Utdanningsforbundet og koster 888 kr per år.

Som medlem av Utdanningsforbundet kan du benytte deg av mange gode medlems- og forsikringstilbud.

Velkommen som medlem!