Bekymret for utdanning verden over

Gratis utdanning er et svært viktig prinsipp for at alle skal få utdanning, sa Turid Buan Øfsti i en høring i Stortinget 20. oktober.

Utdanningsforbundet fremhevet retten til utdanning og hvor viktige nasjonale utdanningssystemer er, under den åpne høringen i Utenriks- og forsvarskomiteen.  

Gratisprinsippet truet

Buan Øfsti er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, og hun sier videre:

- Privatisering og kommersialisering av barnehager, skoler og høyrere utdanningsinstitusjoner svekker den offentlige utdanningen og truer gratisprinsippet. Kommersialisering påvirker ikke bare eierskap, men også innholdet. Flere kommersielle skoler bryter med nasjonale krav til utdanning og bruker ukvalifisert personale.  

Nasjonalt ansvar

Videre påpeker hun at det er i alle fall to grunner til at det er utfordrende med private og kommersielle aktører i skolen – det svekker offentlig utdanning og det truer gratisprinsippet. I tillegg får man ikke bygd gode varige systemer som nasjonen har et eierskap til. Private og kommersielle aktører kan også forsvinne og legges ned når som helst. Turid Buan Øfsti påpekte at FrP er opptatt av å hjelpe mennesker der de er, og det gjør man i høyeste grad ved gode nasjonale systemer, som er med på å bevare kompetansen i landet. 

I tillegg understreket Utdanningsforbundet at man i utdanningssatsingen må øke satsingen på lærere, lærerutdanninger, dialog med den organiserte lærerstemmen og trepartssamarbeid.   

Regjeringens ansvar

Regjeringen har prioritert utdanning for utvikling. Utdanningsforbundet ber om en ytterligere satsing på 260 millioner kr til Global Partnership for Education (GPE). Utviklingsminister Dag Inge Ulstein har uttalt at kommersielle skoler ikke skal støttes over bistandsbudsjettet. Dessverre er det ikke tilfelle i dag. Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) bidrar gjennom sine eierinteresser i Novastar til å støtte Bridge International, en kommersiell aktør innen utdanning. Utdanningsforbundet forventer at regjeringen følger egen politikk, og ber Norfund om å trekke seg fra slik støtte.

Post Covid-19?

Utdanningsforbundet er bekymret over situasjonen for utdanning, som følge av Covid-19. Fremdeles rammes 570 millioner elever av stengte skoler. Det fryktes at opp mot 20 millioner jenter i ungdomsskolealder står i fare for å droppe ut av skolen etter pandemien. Nedgangen i verdensøkonomien vil sannsynligvis medføre reduserte utdannings- og bistandsbudsjetter. Nasjonal ressursmobilisering er en del av løsningen.

- Gode, rettferdige skattesystemer er viktig å få på plass, understreket Øfsti.

Les hele brevet: Innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen om statsbudsjettet

Skrevet av Astrid Thomassen