Universitet og høgskole

Utdanningsforbundet er en fag- og profesjonsforening for hele lærerprofesjonen. At lærerutdannere er organisert i samme forbund som resten av lærerprofesjonen styrker sammenhengen mellom universiteter og høyskoler og praksisfeltet. Lærerutdanningene må ha barnehagen og skolens formål i sentrum og skal kjennetegnes av høy faglighet, solid profesjonskompetanse og nærhet til praksisfeltet.

Kurs

06.09.2024 kl. 09:00 - 11:00

Seminar for UH: Mer overordnet styring av lærerutdanningene

Frist: 06.09.2024

Utdanningsforbundet ønsker å gi medlemmer i UH informasjon om større pågående prosesser i sektoren. På dette seminaret ser vi på rapporten om mer overordnet styring av lærerutdanningene og anbefalingene fra ekspertgruppen.