Universitet og høgskole

Utdanningsforbundet er en fag- og profesjonsforening for hele lærerprofesjonen. At lærerutdannere er organisert i samme forbund som resten av lærerprofesjonen styrker sammenhengen mellom universiteter og høyskoler og praksisfeltet. Lærerutdanningene må ha barnehagen og skolens formål i sentrum og skal kjennetegnes av høy faglighet, solid profesjonskompetanse og nærhet til praksisfeltet.

Kurs