Om oss

Med over 180.000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet.

Vår viktigste oppgave som fagforening er å arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt opplæringstilbud. Det gjør vi ved at vi sammen ivaretar interessene til medlemmene våre når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål.

Les mer om Utdanningsforbundets rolle.