Utdanningsforbundet fordømmer fengsling av fagforeningskollegaer i Tanzania

16. februar ble generalsekretæren i Tanzania Teachers Union og 9 andre i den sentrale ledelsen arrestert og fengslet under et nasjonalt rådsmøte. I et brev til president Hassan ber Utdanningsforbundet at hun griper inn umiddelbart.

Ifølge vår verdensorganisasjon Education International (EI) ble lederne løslatt etter sterkt press fra EI, EIs Afrikakontor og lærerfagforeninger fra hele Afrika. De protesterte mot fengslingen til den tanzanianske regjeringen, forlangte løslatelse av alle de arresterte og krevde respekt for undervisningspersonells rett til å organisere seg. Generalsekretær Maganga har blitt fengslet og torturert flere ganger.

Løslatt, men kan bli rettssak

Selv om de fengslede nå er ute av arresten, må de likevel melde seg for politiet. Det er også en fare for at det kan bli tale om en påfølgende rettssak. 

EIs generalsekretær David Edwards krever i et brev til president Hassan at regjeringsmedlemmer slutter å gripe inn i fagforeningens interne saker. Slik inngripen er et helt klart brudd på internasjonale standarder.
Fengslingen er et brudd på ILOs konvensjoner 87 og 98, som garanterer retten til å organisere seg og å kunne føre kollektive forhandlinger. Disse konvensjonene har myndighetene i Tanzania ratifisert (godkjent).

Tanzanias president på offisielt Norgesbesøk

Samtidig som fagforeningskollegaene våre i Tanzania ble arrestert, fengslet og senere løslatt, var Tanzanias president, Dr. Samia Suluhu Hassen, på besøk i Oslo.

Ifølge en artikkel i Vårt land, skriver ambassadør i Dar-es-Salaam, Tone Tinnes, at besøket markerte 60 år med diplomatiske forbindelser mellom Tanzania og Norge. Tanzania har vært Norges største bilaterale utviklingspartner opp gjennom årene. Fra bygging av vannkraft og veier til institusjonssamarbeid for å bedre skatteinnkrevingen, samt fra å støtte Tanzanias grunnskoler til et bredt samarbeid mellom universiteter. Grunnlaget har alltid vært basert på å fremme inkluderende vekst, likestilling og godt styresett, sier Tinnes. 

Brev til Tanzanias president

Denne uken sendte Utdanningsforbundet brev til president Hassen, der vi oppfordrer henne til å gripe inn i saken til Dr. Maganga og de øvrige 9 lederne.
I tillegg oppfordrer vi til at Japhet Maganga får tilbake jobben som lærer, at regjeringen slutter å legge seg opp i den interne driften av fagforeningen og å holde kontinuerlig dialog med Tanzania Teachers Union i forhold som gjelder lærere og landets utdanningspolitikk.

Les brevet: Concerns regarding the arrest detention and charges against TTU General Secretary and other TTU leaders.docx