Jordanske myndigheter med angrep på fagforeningsmedlemmer

Utdanningsforbundet sender protestbrev til den jordanske ambassaden. - Det som nå skjer i Jordan er et angrep på menneskerettighetene, sier Steffen Handal. - Retten til å organisere seg, forsamlings- og ytringsfriheten settes fullstendig til side.

Myndighetene i Jordan stengte 25. juni både lærerorganisasjonen JTAs hovedkontor og 11 regionkontorer. Dette skjedde fordi de ikke likte innholdet i en tale lederen holdt for medlemmene. Samtidig med nedstengningen ble hele styret på 13 personer arrestert. To dager etterpå gjenåpnet myndighetene lærerorganisasjonen, men da med innsatte egne folk til styret.

- Skjer urovekkende ofte

Bakgrunnen for at jordanske myndigheter mener seg berettiget til å gå til slike drastiske skritt er at de mislikte talen lederen for Jordan Teachers’ Association (JTA) holdt for medlemmene sine 22. juli. I talen kritiserte han regjeringen for ikke å imøtekomme lærernes krav om høyere lønn, noe de ble lovet allerede i 2014. I fjor høst krevde JTA inntil 50 % lønnsforhøyelse, uten å bli hørt. Fra april 2020, på grunn av covid 19-pandemien, har regjeringen besluttet at ingen offentlig ansatte vil få lønnsforhøyelser.

-Dette er helt utenkelig for oss i Norge, men det skjer urovekkende ofte over hele verden, sier Steffen Handal. I tillegg til å være Utdanningsforbundets leder er Handal også styremedlem i Education International (EI), lærerorganisasjonenes fagforening på globalt nivå.

Gag order

Human Rights Watch melder at det er blitt utskrevet en ‘gag order’, noe som betyr at det ikke er lov å omtale saken om nedstengning og arrestasjoner i vanlige eller sosiale medier. De skriver også at utdanningsministeren oppnevnte en midlertidig komité som skal lede fagforeningen videre.

- Det som nå skjer i Jordan er helt uakseptabelt, sier Steffen Handal. Retten til å organisere seg, forsamlings- og ytringsfriheten settes fullstendig til side. At myndighetene tar over styringen for lærernes fagforening vitner om manglende forståelse for demokratiet og betydningen av de internasjonale konvensjonene, som skal trygge arbeidstakernes og deres organisasjoners uavhengighet og demokratiske medbestemmelse.

Education International har gått skarpt ut og krever at:

  • medlemmer av fagforeningen frigis uten betingelser
  • fagforeningskontorene åpnes igjen og JTA’s arbeid fortsetter i tråd med ILO-standard og Jordans egen grunnlov
  • de fundamentale rettighetene og demokratisk frihet garanteres for alle lærere og andre arbeidere, det samme gjelder ytringsfrihet, organisasjons- og forsamlingsfrihet
  • lovverket i Jordan reformeres slik at de blir i overensstemmelse med internasjonale standarder og at regjeringen beskytter innbyggernes rettigheter

Tar opp saken med jordanske ambassaden

Education International har oppfordret medlemsorganisasjonene om å ta saken opp med egne myndigheter, blant annet ambassadene i Jordan.

-Utdanningsforbundet vil også gjøre det, forsikrer Steffen Handal. Jordanske myndigheter har stor gjeld og er avhengig av internasjonal støtte.

Jordanske myndigheter vil prøve å unngå stor internasjonal oppmerksomhet rundt den jordanske regjeringens anti-demokratiske holdninger og problematiske rettsikkerhetsrettsforhold for lærerne i landet.

-De vil utvilsomt være opptatt av sitt renommé, avslutter Handal.

Dette skriver Education International om saken.