Lønnskalkulator

Her finner du lønnskalkulator for blant annet lærere, lektorer og barnehagelærere i tariffområdene KS, Oslo kommune, PBL, staten og Norlandia.

Gå direkte til kalkulator for:

Finnes det ikke kalkulator for ditt område? Klikk her for å finne mer informasjon om din tariff 

KS

Lønnskalkulator 2020

Denne kalkulatoren viser sentrale lønnstillegg og garantilønn pr. 1. september 2020.

 

Oslo: Ansatte i barnehage og skole

(Klikk for å gå tilbake til toppen av siden)

Lønnskalkulator: Oslo ansatte i barnehage og skole (2020)

Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna.

Oslo: Barnehagestyrere og skoleledere

(Klikk for å gå tilbake til toppen av siden)

Lønnskalkulator: Oslo barnehagestyrere og skoleledere (2020)

Alternativ 3 er den lavest mulige innplasseringen for lønnsramme for barnehagestyrere. Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna.

PBL

(Klikk for å gå tilbake til toppen av siden)

Lønnskalkulator for PBL-området 2020

Staten

(Klikk for å gå tilbake til toppen av siden)

Husk at du kan forhandle på lønn når du blir ansatt. Ta kontakt med Utdanningsforbundets tillitsvalgte på arbeidsplassen din eller fylkeslaget ditt for å få informasjon om lønnsnivået. Se også vår brosjyre: Lønn ved tilsetting.

Lønnskalkulator (pr. september 2017)

Norlandia

(Klikk for å gå tilbake til toppen av siden)

Lønnskalkulator 2019

Har du en tilbakemelding, spørsmål eller innspill om lønnskalkulatoren? Send en mail til oss.