Lønnskalkulator

Her finner du lønnskalkulator for blant annet lærere, lektorer og barnehagelærere i tariffområdene KS, Oslo kommune, PBL og Norlandia.

Årets lønnsoppgjør i Spekter, KS og Oslo kommune havnet alle i nemnd. Lønnskalkulatoren for disse tariffområdene vil derfor først oppdateres med 2021-tall etter at resultatet i de respektive forhandlingene er klare.  

Gå direkte til kalkulator for:

Finnes det ikke kalkulator for ditt område? Klikk her for å finne mer informasjon om din tariff 

KS

Lønnskalkulator KS 2021

Denne kalkulatoren viser sentrale lønnstillegg og garantilønn pr. 4.6.2021

Oslo: Ansatte i barnehage og skole

(Klikk for å gå tilbake til toppen av siden)

Lønnskalkulator: Oslo ansatte i barnehage og skole (2021)

Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna.

Oslo: Barnehagestyrere og skoleledere

(Klikk for å gå tilbake til toppen av siden)

Lønnskalkulator: Oslo barnehagestyrere og skoleledere (2021)

Alternativ 3 er den lavest mulige innplasseringen for lønnsramme for barnehagestyrere. Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna.

PBL

(Klikk for å gå tilbake til toppen av siden)

Lønnskalkulator for PBL-området 2021

De generelle tilleggene gis alle ansatte og er gjeldende fra 01.05.2021. Minstelønn for Pedagogiske ledere og styrere er økt utover de generelle tilleggene. Ansatte som, etter at de generelle tilleggene er gitt, har en grunnlønn lavere enn nye minstelønnsnivåer skal som et minimum innplasseres på nytt minstelønnsnivå.

Norlandia

(Klikk for å gå tilbake til toppen av siden)

Lønnskalkulator for Norlandia 2021

Har du en tilbakemelding, spørsmål eller innspill om lønnskalkulatoren? Send en mail til oss.