Lønnskalkulator

Her finner du lønnskalkulator for blant annet lærere, lektorer og barnehagelærere i tariffområdene KS, Oslo kommune, PBL og Norlandia.

Gå direkte til kalkulator for:

Finnes det ikke kalkulator for ditt område? Klikk her for å finne mer informasjon om din tariff 

KS 

Lønnskalkulator KS

Denne kalkulatoren viser sentrale lønnstillegg og garantilønn pr. 1.5.2023

Oslo: Ansatte i barnehage og skole

(Klikk for å gå tilbake til toppen av siden)

Lønnskalkulator: Oslo ansatte i barnehage, skole og PPT (2023)

Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna. Lønnstillegg gis per 1. mai 2023.

Oslo: Barnehagestyrere og skoleledere

(Klikk for å gå tilbake til toppen av siden)

Lønnskalkulator Oslo barnehagestyrere og rektorer (2023)

PBL

(Klikk for å gå tilbake til toppen av siden)

Lønnskalkulator for PBL-området 2022

De generelle tilleggene gis alle ansatte og er gjeldende fra 01.05.2022. Minstelønn for Pedagogiske ledere og styrere er økt utover de generelle tilleggene. Ansatte som, etter at de generelle tilleggene er gitt, har en grunnlønn lavere enn nye minstelønnsnivåer skal som et minimum innplasseres på nytt minstelønnsnivå.

Norlandia

(Klikk for å gå tilbake til toppen av siden)

Lønnskalkulator for Norlandia 2022

Har du en tilbakemelding, spørsmål eller innspill om lønnskalkulatoren? Send en mail til oss.