Lærermangel, digitalisering og streikerett tema på internasjonalt kurs

Dette fikk deltagerne fra fylkeslagene vite mer om på årets internasjonale kurs. Engasjementet i salen tydet på at det er viktige tema både lokalt og globalt.

Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet, åpnet kurset med følgende sitat fra en av arbeiderbevegelsens store kjemper, nemlig Martin Tranmæl.

“Vi skal ha beina planta på norsk jord, med blikket vendt utover.”

Vi må stå sammen og være solidariske både innad i Norge og i verdenssammenheng. Røsvoll avsluttet med at er det noe vi trenger mer enn noe annet nå, så er det troen på at det nytter – at vår stemme betyr noe, at vi rent faktisk kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted. 

Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Education International (EI) er Utdanningsforbundets verdensorganisasjon. De skal holde sin 10. kongress i Buenos Aires i Argentina til sommeren. Ved å delta på internasjonale arenaer er vi med på å påvirke politikken og får innblikk i hvordan andre lærerorganisasjoner verden rundt arbeider og under hvilke forhold. 

Deltagerne fikk også høre om partssamarbeid, demokratisering og hvordan vi arbeider med ulike prosjekter.

Lærermangel over hele verden

Lærermangel var et tema som var gjennomgående på kurset. På video fra EIs hovedkontor i Brüssel fikk vi et foredrag fra Antonia Wulf om den globale lærermangelen og informasjon fra "UN High-Level Panel on the Teaching Profession". 

image7gymu.png
Antonia Wulf fra EI

Hennes råd til oss var å være mer "på" for å få med den norske regjeringen på laget. Norge har noen av verdens sterkeste fagforeninger og det må vi utnytte. Det er viktig å få regjeringen til å understreke alvoret med lærermangelen.

FNs generalsekretær Antonio Guterrez "ser" lærerne, og det er viktig. Det er noe håpefullt i å lese anbefalingene fra FN, og de er nesten identiske med våre i EI, sa Antonia Wulf. 

Digitalisering og KI

Ole Espen Rakkestad, Seksjon utdanning og forskning i Utdanningsforbundet, fortalte om hvordan Utdanningsforbundet arbeider med digitalisering. Det utarbeides nå både globale og europeiske regler for digitalisering og bruk av kunstig intelligens (KI/AI). 

Mark West, Education Specialist i UNESCO i Paris startet med å fortelle at UNESCO har Open Access Copy Right på alt de gjør og legger ut. De har mye nyttig informasjon lagret på nettsidene, og som alle andre kan laste ned og bruke helt gratis.

West tok blant annet opp problemet med alle de ulike firmaene som selger programmer til skoler, og hvor stor business dette er globalt. For eksempel vil Google kunne bli regnet som "School official" der detter er nødvendig for å kunne få innblikk i data og lagring av informasjon.

Miljømessig tror mange at det å bruke datamaskiner og mobiler vil spare miljøet pga. sparing av papir.  Et googlesøk er også energikrevende, og et søk med ChatGPT er 10 ganger mer energikrevende enn et søk på Google. Noe å tenke på.

ILO, Genèveskolen og vår klage mht. streikeretten

Lars Frengstad deltok på fjorårets Genèveskole (Nordiska Internationella Folkhögskolan), og ga et spennende innblikk i blant annet budsjettforhandlingene. De var nær ved å stoppe opp på grunn av uenigheter rundt LGBTHIQ-problematikk. Når hele verden skal bli enig og oppnå konsensus tar det både tid og diplomati å komme til målet.

Jorun Bjerke fra Seksjon for juridiske saker i Utdanningsforbundet, orienterte om saken som Utdanningsforbundet har klaget inn til ILO. Under streiken i 2022 ble streiken stoppet med begrunnelsen at lærerne utfører samfunnsnødvendige tjenester som kan føre til fare for liv og helse om de ikke blir utøvd. Samtidig blir læreryrket ikke klassifisert som samfunnsnødvendig tjeneste i andre sammenhenger. 

Norge har før fått klage fra ILO i 12 av 13 innmeldte saker. Hvordan det går denne gangen vet vi ikke, da behandlingstiden kan ta både ett og to år. Både retten til utdanning og retten til å streike er menneskerettigheter, så det blir spennende å se hva ILO lander på.