ILO har vedtatt konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet

ILO – FNs arbeidsorganisasjon – har nå vedtatt konvensjonen mot vold og trakassering i arbeidslivet. Liz Helgesen i Unio understreker viktigheten av et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, og hva det vil bety: «Vi er kjempeglade for å ha kommet i mål med denne konvensjonen, som vil bety utrolig mye for millioner av mennesker verden rundt.»

Tekst og bilder: Anette Sandvær, lærer og fylkesstyremedlem i Oslo fra høsten.

Jubileumsår og ny konvensjon

ILOs 100 års jubileum ble feiret med over 40 verdensledere, statsledere og konger på besøk. Gleden og jubelen var ekstra stor da den svært viktige konvensjonen og rekommandasjon mot vold og trakassering i arbeidslivet, ble vedtatt i dag, 21. juni. Konvensjonen er et regel- og rammeverk, og et bindende internasjonalt instrument. 

Liz Helgesen fra UNIO understreker viktigheten av et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, og hva det vil bety: «Vi er kjempeglade for å ha kommet i mål med denne konvensjonen, som vil bety utrolig mye for millioner av mennesker verden rundt.»

Anette Sandvær fra Utdanningsforbundet og Liz Helgesen fra Unio. «Når vi er her nede, representerer vi ikke våre forskjellige fagforeninger. Vi er fagforeninga!»

Hva er ILO?

ILO står for International Labour Organization, og er FNs organisasjon for arbeidslivet. ILO består av 187 land, og konferansene holdes hvert år i Genève i Sveits. ILO ble stiftet i 1919, og er dermed 100 år i år!

Det som gjør ILO unikt i FN-sammenheng og globalt, er trepartssamarbeidet. Arbeidsgivere, arbeidstagere og medlemsland er likeverdige parter i ILO og alle har beslutningsmyndighet.

Hva gjør ILO?

  • ILO er FNs vaktbikkje i arbeidslivet som utvikler, overvåker og håndhever internasjonale arbeidslivsstandarder.
  • ILO arbeider for sosial rettferdighet gjennom full sysselsetting og et anstendig arbeidsliv.
  • ILO har hvert år konferansen: ILC som står for International Labour Conference.

Hva gjør ILC?

Mange tusen representanter fra arbeidsgivere, arbeidstakere og medlemsland deltar på ILC. Fra norsk fagbevegelse stiller representanter fra UNIO, YS og LO på arbeidstakersiden. ILC vedtar blant annet arbeidslivsstandarder, og budsjett, drift, utvikling og håndheving av standarder diskuteres. I år er oppmerksomheten rettet mot denne svært viktige konvensjonen mot vold og trakassering.

Er du tillitsvalgt kan du bli med på ILC

Utdanningsforbundet sender årlig en representant som får delta på Genève-skolen, en nordisk skolering om ILO og internasjonalt fagforeningsarbeid.