Sterkere sammen! - Utdanningsforbundet og African Women in Education Network

Utdanningsforbundet har som grunnleggende verdi å arbeide for likestilling og mangfold. I tillegg er vi solidariske med fagforeningskolleger i andre land og bidrar til å styrke den globale fagbevegelsen gjennom blant annet internasjonale utviklingssamarbeid.

av Ole Otterstad
18.desember 2019

Et av utviklingssamarbeidene er «African Women in Education Network» (AWEN). Som navnet sier er dette et kvinnenettverk. Nettverket omfatter lærerfagforeninger fra store deler av det afrikanske kontinentet. Nettverket har eksistert siden 2008 og forbinder 91 lærerfagforeninger i 42 land.

Utdanningsforbundet har vært med som støttespiller siden starten. Vår verdensorganisasjon Education International (EI) har hovedansvaret, mens Canadian Teachers’ Federation (CTF), Lärarförbundet og Utdanningsforbundet er støttespillere.

Nettverksmodellen er valgt fordi da kan deltagerne lære av hverandre og knytte kontakter på tvers av både organisasjoner og land. Ratanang Baleseng (Botswana Teachers Union, BTU) beskriver nettverket som en plattform til å dele erfaringer og utfordringer innen likestillingsfeltet, og å diskutere strategier for videre arbeid.

AWEN, video, desember 2019, Botswana.MOV


AWEN har som mål å få flere kvinner i ledende posisjoner innen lærerfagforeninger i Afrika, og gjennom dette styrke mulighetene for likestilling, ikke-diskriminering og mangfold. I mange afrikanske land er svak grad av likestilling en av hovedutfordringene for å oppnå kvalitetsutdanning for alle, i tillegg til at likestilling er en grunnleggende verdi i seg selv.

Likestilling er også en utfordring i Norge. Fortsatt er det for eksempel slik at kvinner bare tjener 87 prosent i snitt av hva menn tjener, og likelønnsgapet vokser med utdanning. Kvinner med høyere utdanning tjener i snitt rundt 80 prosent av det menn med tilsvarende utdanning tjener. Hvert år markerer Utdanningsforbundet «Likelønnsdagen» den 14. november, sammen med blant annet Unio. I tillegg så har #metoo vist oss at Norge fortsatt har et stykke igjen før vi har full likestilling.

Kampen for likestilling er ikke over hverken i Norge eller i resten av verden. Utdanningsforbundet samarbeider derfor med EI og våre søsterlærerfagforeninger. Styrket likestilling ute i verden gir muligheter for styrket likestilling her hjemme, og vice versa. Vårt slagord «Sterkere sammen» gjelder både nasjonalt og internasjonalt!