*Utdanningsforbundet Troms

Illustration for *Utdanningsforbundet Troms Organization

Kontakt

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og protokoller fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe.

Tariffavtaler

Nyheter

Pensjonist

I Troms har vi et eget pensjonistråd for pensjonerte medlemmer.

Student

Som lærer- eller barnehagelærerstudent kan du bli medlem i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS), Utdanningsforbundets studentorganisasjon.