Spennende tema på ETUCE-konferansen

Likestilling, inkludering, mangfold, klima og miljø og kunstig intelligens er bare noen av temaene på den tredje og siste delen av ETUCE-konferansen 5.-6. juli.

Gjenåpning og gjenoppbygging

ETUCE (European Trade Union Committee for Education) arranger kongress hvert fjerde år. Kongressen, som i sin helhet skulle vært avholdt i 2020, ble delt i tre deler. De to første delene var en rekke med 8 webinarer i november 2020 og en digital konferanse i desember 2020. Den siste delen er en digital konferanse i begynnelsen av juli i år. På denne konferansen skal det diskuteres og vedtas politiske dokumenter. Styret i ETUCE har fremmet følgende saker til behandling og vedtak på konferansen:

  • Handlingsplan om likestilling, inkludering og mangfold
  • Handlingsplan for organisasjonsutvikling
  • Resolusjon om hovedtema for konferansen som er «Education led recovery»   
  • Resolusjon om klima og miljø
  • Resolusjon om kunstig intelligens i utdanningssektoren
  • Resolusjon om høyere utdanning og forskning

I tillegg til saker som er fremmet fra styret, kan enhver medlemsorganisasjon fremme egne resolusjoner. Utdanningsforbundet fremmer ingen egne resolusjoner denne gangen. Vi kan fremme forslag til endringer til styrets forslag til handlingsplaner og resolusjoner. I tillegg kan vi foreslå endringer til andre organisasjoners forslag til resolusjoner.

Styrke organisasjonene innenfra

For å gi et eksempel på hva styret foreslår av politikk er formålet med handlingsplanen for organisasjonsutvikling å bygge opp og styrke medlemsorganisasjonene innenfra. Planen er bygget opp rundt fire prioriterte områder:

  •  Organisering knyttet til likeverdighet, med særlig vekt på underrepresenterte   grupper         
  •  Organisering knyttet til ideer og kampanjer
  •  Organisering med basis i arbeidsplassen og lokalsamfunnet
  •  Organisering rundt profesjonsfaglige spørsmål

For alle de prioriterte områdene rettes oppmerksomheten mot analyser, åpen kommunikasjon og engasjement samt opplæring og skolering.

Utdanningsforbundet i ETUCE-styret

European Trade Union Committee for Education (ETUCE) er Europa-avdelingen til EI. ETUCE består av 127 lærerorganisasjoner fra 51 land, og med til sammen 11 millioner medlemmer. Nestleder Terje Skyvulstad er medlem av styret i ETUCE. Her representerer han norske lærerorganisasjoner.

I tillegg til å være Europa-avdelingen til Education International er ETUCE anerkjent som representant for utdanningssektoren overfor EU-systemet, Europarådet og i Bologna-prosessen. ETUCE representerer dessuten arbeidstakersiden i det formaliserte partssamarbeidet innenfor utdanningssektoren på europeisk nivå.

For de som vil vite mer er lenken til konferansen her

Education International (EI)

Education International (EI) er en global sammenslutning av fagforeninger i utdanningssektoren hvor Utdanningsforbundet er medlem. EI representerer mer enn 30 millioner ansatte i over 400 medlemsorganisasjoner fra 173 land og områder.