Strategisk plan for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet 2021-2022

Strategisk plan er det årlige styringsdokumentet for sentralstyrets arbeid og det politiske arbeidet i alle ledd i Utdanningsforbundet. Strategisk plan utarbeides på bakgrunn av «Vi utdanner Norge», som angir Utdanningsforbundets overordna politikk og vedtatte satsingsområder for landsmøteperioden.