Strategisk plan for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet 2024–2025

Strategisk plan er det årlige styringsdokumentet for sentralstyrets arbeid og det politiske arbeidet i alle ledd i Utdanningsforbundet. Strategisk plan utarbeides på bakgrunn av «Vi utdanner Norge», som angir Utdanningsforbundets overordnede politikk og vedtatte satsingsområder for landsmøteperioden.