Utdanningsforbundet Innlandet

Bilde av fargeblyanter i sirkel

Bli medlem

Nyheter

Kurs i Innlandet

Beskjeder

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og protokoller fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe.

Tariffavtaler