Fagfornyelsen

Fagfornyelsen var navnet på prosessen med å utvikle og innføre nytt læreplanverk som ble innført og tatt i bruk fra 2020. Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordeling og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og styrende for innholdet i opplæringen. Bred forankring og god involvering av lærere og ledere i skolen er viktig i arbeidet med iverksettelsen av nytt læreplanverk.