Fagfornyelsen

Fagfornyelsen var navnet på prosessen med å utvikle og innføre nytt læreplanverk som ble innført og tatt i bruk fra 2020. Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordeling og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og styrende for innholdet i opplæringen. Bred forankring og god involvering av lærere og ledere i skolen er viktig i arbeidet med iverksettelsen av nytt læreplanverk.

Siste nytt om fagfornyelsen

Les flere artikler her
Voksne elever i et klasserom. Foto.

Modulstrukturerte læreplaner i voksenopplæringen

Utdanningsforbundet mener voksne skal ha rett til et opplæringstilbud som er tilpasset deres behov, forutsetninger og livssituasjon og har støttet forslag om modulisering av voksenopplæringen i tidligere høringssvar.

Lærer underviser en elev foran en skjerm.

Lærerrommet: Hva er en god IOP?

Omtrent 50.000 elever ved norske grunnskoler har rett til spesialundervisning. For å få dette må eleven ha en individuell opplæringsplan (IOP). Hvordan må denne planen være for at opplæringen skal fungere?

Bilde av flere mennesker som sitter rundt et bord og diskuterer.

– Kroppsøvingsfaget bør anerkjennes som et læringsfag

Engasjerte lærere i Utdanningsforbundets fagnettverk i norsk, naturfag og kroppsøving møttes for første gang denne helgen. Kroppsøvingslærer Kim Are Bull Hansen mener faget i for liten grad oppfattes som et læringsfag.

Publisert 12.09.2023

Fra podkasten Lærerrommet om fagfornyelsen