Utdanningsforbundet Akershus

Illustration for Utdanningsforbundet Akershus Organization

Kontakt

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler

Nyheter fra fylkeslaget

Pensjonister

Rådet for pensjonistene i Utdanningsforbundet Akershus har som formål å ta vare på pensjonistmedlemmenes interesser på det organisasjonsmessige, økonomiske, sosiale og kulturelle plan.

Utvalg 2015-2019

Fylkesstyret har bestemt at vi inneværende periode skal ha lederråd, utvalg for lønns- og arbeidsvilkår (ULA), utdanningspolitisk utvalg (UPU) og utvalg for likestillings- og diskriminering (LDU)

Tillitsvalgt

Her legger vi ut informasjon og verktøy til bruk for tillitsvalgte. Presentasjoner fra våre kurs legges også her.