Utdanningsforbundet Akershus

Kontakt

BRYNSENGVEIEN 2, 0667 OSLO
Tlf: 23 13 80 40
Send e-post

Om fylkeslaget

Nyheter fra fylkeslaget

Pensjonister

Rådet for pensjonistene i Utdanningsforbundet Akershus har som formål å ta vare på pensjonistmedlemmenes interesser på det organisasjonsmessige, økonomiske, sosiale og kulturelle plan.

Utvalg 2015-2019

Fylkesstyret har bestemt at vi inneværende periode skal ha lederråd, utvalg for lønns- og arbeidsvilkår (ULA), utdanningspolitisk utvalg (UPU) og utvalg for likestillings- og diskriminering (LDU)

Tillitsvalgt

Her legger vi ut informasjon og verktøy til bruk for tillitsvalgte. Presentasjoner fra våre kurs legges også her.

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler