Arbeidsmiljø

Utdanningsforbundet er opptatt av å sikre medlemmene et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø som gir mulighet for trivsel og profesjonell yrkesutøvelse.

Aktuelt om arbeidsmiljø

Les flere artikler ved å klikke her.
Deltager på Geneveskolen utenfor lokalene til ILO i Geneve

Reisebrev fra Genèveskolen

Genèveskolen gir meg muligheten til å møte hele verdens arbeidsliv på FN-organet ILOs konferanse 3.-14. juni, sier Rebekka Østebrøt. Genèveskolen har deltakere fra alle de nordiske landene. I år er vi 27 deltakere fra forskjellige fagorganisasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland.

Svart tavle med hånd med kritt som tegner tre check-bokser

Slik gjorde hun det lettere å melde fra om vold

Opplevelsene knyttet til vold og trusler om vold i utdanningssektoren har lenge vært et tabubelagt tema. Mange lærere vegrer seg for å fortelle om sine opplevelser. Men noen har lykkes med å bryte tabuet.

Publisert 19.04.2024