Partssamarbeid i Zimbabwe - går det an?

På et møte arrangert av Education International Africa Region og Utdanningsforbundet forpliktet fire Zimbabwiske lærerorganisasjoner seg til å samarbeide for å oppnå bedre partssamarbeid.

I samarbeid med Education International Africa Region (EIRAF) tilrettela Utdanningsforbundet i begynnelsen av august et møte om partssamarbeid i Zimbabwe, med hovedfokus på lærerfagforeninger og deres erfaringer. Deltagerne var representanter fra de fire lærerfagforeningene i Zimbabwe som er medlemmer av Education International (EI), EIRAF, Zimbabwiske myndigheter, professor Thembinkosi Tshabalala (Zimbabwe Open University) og Utdanningsforbundet.

Ole Otterstad
Ole Otterstad, Utdanningsforbundet

Land i krise

Zimbabwe er et land som siden selvstendigheten i 1980 kan beskrives som en ettpartistat, der partiet ZANU-PF dominerer på alle nivåer[1]. Freedomhouse[2] definerer landet som ufritt, og i 2020 ble det rangert som nummer 150 av 188 land på FNs Human Development Index.[3] Regjeringen skriver på sine nettsider[4]: «Zimbabwe befinner seg i en humanitær, økonomisk og politisk krise.» Dermed er forutsetningene for reelt partssamarbeid svake, og våre søsterorganisasjoner var positive til EIRAFs og Utdanningsforbundets støtte.

Stor medieinteresse

Møtet opplevde stor medieinteresse. Reportasjer og artikler ble publisert både i den nasjonale nyhetskanalen ZBC og i flere av landets største aviser, i tillegg til Education International sine egne nettsider.

De fire lærerfagforeningene som deltok var Zimbabwe Teachers' Association (ZIMTA), The College Lecturers Association of Zimbabwe (COLAZ), Progressive Teachers Union (PTUZ) og Zimbabwe Educational, Scientific, Social and Cultural Workers Union (ZESSCU).

Partssamarbeid ga resultater

Møtet tok utgangspunkt i en rapport som professor Tshabalala har utarbeidet på oppdrag fra EIRAF og Utdanningsforbundet. Rapportens hovedfunn, som er en oppsummering av innhentede erfaringer knyttet til første fasen av covid-19 og partssamarbeid, beskriver flere positive resultater av partssamarbeid.

Professor Tshabalala
Professor Tshabalala, Zimbabwe Open University

For lærerfagforeningene var hovedresultatene:

  • en utvidet tidsfrist for vaksinering av lærere. I utgangspunktet var det en tidsfrist som ikke var realistisk og som ville ha utestengt mange lærere fra å kunne arbeide og heve lønn

  • fortsatt utbetaling av lærernes lønn selv om skolene var stengt i nesten ett og et halvt år

  • utdeling av smittevernutstyr til både lærere og elever

  • reduserte klassestørrelser for å minke smitteomfang

Representanten fra myndighetene, Clifford Matorera, Chief director in the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare, sa:

The pandemic has taught us that consultations among social partners on issues of common interest create win-win situations even in the face of adversity.

Alltid sterkere sammen

På bakgrunn av rapportens hovedfunn og myndighetenes positive utsagn i møtet (og organisasjonene kjenner den politiske situasjonen og bruddene på grunnleggende menneske- og fagforeningsrettigheter meget godt), diskuterte de fire lærerfagforeningene erfaringer med, og framtidige muligheter for, konstruktivt partssamarbeid. De ble blant annet enige om å samarbeide tettere seg imellom, for å oppnå bedre gjennomslag for sine krav opp imot myndighetene.

Denne enigheten ble ytterligere understøttet av direktøren for EIRAF, Dennis Sinyolo, som kom med denne oppfordringen:

As education unions, we need to approach the employer as one united force, for we are stronger together.

Utdanningsforbundet vil følge utviklingen i Zimbabwe med stor interesse, selv om vi ikke er involvert i noen direkte samarbeidsprosjekter der framover.

Les hva EI skriver om møtet
Kort video fra ZIMTAs facebookside

Kilder:

[1] FN-sambandet, Zimbabwe (fn.no)
[2] Anerkjent og verdensomspennende organisasjon som arbeider med menneskerettigheter og demokratiutvikling; Freedom House | Expanding freedom and democracy
[3] Human Development Index | Human Development Reports (undp.org)
[4] Zimbabwe - reiseinformasjon - regjeringen.no